צוות הישיבה הגבוהה

-

כט טבת התשעז | 27.01.17

מו"ר הרב שבתי סבתו - ראש הישיבה5888a7e2 94b5 469d bb51 528393ad1f64

קורות חיים

מו"ר הרב שבתי סבתו ראש הישיבה הגבוהה והתיכונית במצפה ירחו, מחבר סדרת הספרים "ותשאני רוח" על התורה והמועדים, רב קהילת בית הכנסת "היכל גבריאל " בבית אל.

 הורותו

נולד במצרים בשנת תש"ט (1949) להוריו, ר' דוד סבתו והרבנית מרסל שתח' בת הרב אהרן שוויקה מהעיר חלב שבסוריה.
בעקבות מבצע סיני (1956), הואשמה המשפחה בסיוע לישראל, וגורשה ממצרים בבגדים קרועים, כשהיא נאלצת להשאיר את כל רכושה מאחור. כך גדל הרב כילד עני למשפחה מרובת ילדים, בצריפים ופחונים במעברות בירושלים. אולם גם אם בחומר ניכר הקושי, רוח תחית האומה רוממה את גוום.

לימודיו

עם סיום לימודיו בישיבה התיכונית למד הרב שנה בישיבת מרכז הרב ולאחריה התגייס לצה"ל ושירת כחובש קרבי בגדוד שריון וטנקים. ולחם במלחמות ישראל בסדיר ובמילואים.

לאחר מכן חזר הרב לחבוש את ספסלי בית המדרש בשקידה מרשימה. בשנים אלה יסד את שיטת הלימוד אותה הוא עתיד להנחיל למאות ואלפי תלמידיו.

שקידתו של הרב הפליאה את כל רואיו ואכן הרב היה בין היחידים שהוסמכו לרבנות על ידי הרב צבי יהודה קוק זצ"ל. במקביל למד אצל גדולי המקובלים בירושלים הרב מרדכי עטיה הזקן והרב נחמני זכר צדיקים לברכה. כמו כן שימש הרב את הראשון לציון הרב מרדכי אליהו זצ"ל שעודדו נמרצות להקים את הישיבה.

תורתו

מגיל צעיר החל הרב ללמד תורה במסגרות שונות, יכולת ההסברה הבהירה יחד עם העומק והעושר של תורתו הקנו לו תלמידים רבים. תורתו של הרב מאופינת בעושר מקורות עם הקשבה למציאות בדרישת אנושיות ומוסריות.

קבוצה של תלמידים צעירים נקשרה בנפשו, יחד למדו את כל הש"ס הבבלי ועל ידו הוסמכו לרבנות. יחד ביקשו להמשיך את השיטה והקימו את הישיבה התיכונית במצפה יריחו ויחד חינכו וגדלו אלפי תלמידים .

הרב היה הראשון שהקליט את שיעוריו השיטתיים והבהירים על כל התלמוד הבבלי (כ1000 קלטות התלמוד המוקלט שהומרו אח"כ לקבצי שמע ממוחשבים). שיעורים אלו התקבלו באהבה ואהדה אצל לומדי הש"ס בארץ ובעולם.

כדי להנגיש לתלמידים הצעירים את התלמוד הבבלי יזם הרב את התלמוד החזותי מלאכת מחשבת של המחשה חזותית העוזרת לתלמיד להבין את מבנה הגמרא וכך גורמת לתוספת שקידה ואהבת תורה.

תורתו של הרב נאחזת בשורשים כתלמוד וראשונים אולם מתחדשת כמעיין המתגבר, בימים אלו מקים הרב את הבנין התורני מדעי בו מעבדה משוכללת בה ניתן להעמיק בתורה דרך הבנת המבנה הפיסיקאי בהקבלה לרוחני.  

הרב מעביר בישיבה ובקהילתו שיעורים רבים ומגוונים בתורה ובנ"ך, בתלמוד ובהלכה, באמונה, באגדה ובפנמיות התורה.

 

1111111111111111111111

ראש הישיבה - הרב יצחק סבתו

נולד בשנת תשל"ו היה בין המחזורים הראשונים בישיבה התיכונית במצפה ירחו, ומהמחזור הראשון בישיבה הגבוהה בה הוא משמש כעת כראש ישיבה לצד אביו - הרב שבתי סבתו שליט"א.

לימודיו

נאמן לדרכה של הישיבה סיים הרב יצחק את הש"ס בגיל צעיר במקביל ללימודי עיון ואמונה מעמיקים. לתקופה מסוימת עבר הרב ללמוד בישיבת מרכז הרב בירושלים שם למד הרב אצל הרב אברהם שפירא.

פועלו                                                                                                                                                                      

במשך שנים שימש הרב יצחק בישיבה כר"מ שיעור א' והכניס את התלמידים הצעירים, לעולה המתוק של תורה.

הרב יצחק היה מנחשוני הגרעינים התורניים, ויחד עם חבריו הקים את הגרעין החינוכי ברמת השרון ועמד בראשו, לאחר שגדל הגרעין וצמח, חזר לשמש בקודש כסגן ראש הישיבה התיכונית במצפה יריחו.

בהמשך נרתם הרב יצחק להקמת תנועת מעינות - הקהילה התורנית בקרית אונו, ועד היום משמש שם כיו"ר התנועה. ולאחרונה הוביל יחד עם בוגרי הישיבה הגבוהה את הקמת קהילת נווה - הגרעין התורני בגבעתיים.

הרב יצחק שימש גם כחבר ההנהלה הרוחנית של איגוד רבני קהילות בנשיאות הרב שמואל אליהו. וכן חבר בוועדת ההיגוי ברשת שעלי תורה.

לאחרונה הקים הרב את מכון והלכת בדרכיו, לפיתו תורת המידות בארץ ישראל. הזרוע המעשית הלכתית של המכון היא בית הדין לדיני ממונות שהוקם בסמוך לישיבה.

תורתו של הרב יצחק מאופינת בעושר של מחשבה והקשבה עמוקה לחיים ולעת התחיה, קרוב רחוקים הוא מהדגלים החשובים אשר הוא מרים מתוך אחריות עמוקה לעתיד האומה האהובה.

רבותיו 

 אביו - מרן ראש הישיבה הרב שבתי סבתו שליט"א, הרב נחום רכל שליט"א, הרב אברהם אלקנא שפירא זצ"ל, הרב מרדכי אליהו זצ"ל, הרב יהושוע שפירא שליט"א והרב חיים סבתו שליט"א.

הרב אליסף יעקבסון

ר"מ שיעור א'

נולד בשנת תשמ"ז.

בוגר הישיבה התיכונית והגבוהה במצפה ירחו.

רבנים מהם למד הרב: רבני הישיבה ובראשם ראש הישיבה הרב שבתי סבתו.

הרב יוסף מימון

ר"מ שיעור א'

נולד בשנת תשמ"ה.

בוגר הישיבה התיכונית והגבוהה במצפה ירחו.

רבנים מהם למד הרב: רבני הישיבה ובראשם ראש הישיבה הרב שבתי סבתו.

הרב חיים גרינשפן

ר"מ שיעור ב'

נולד בשנת תשכ"ג.

למד בישיבה התיכונית כפר הרואה.

לאחר מכן למד בישיבת ההסדר ניר בקרית ארבע, וכן בישיבת האידרא רבה.

רבנים מהם למד הרב: הרב שלמה גורן, הרב ליאור, הרב ולדמן, הרב נריה, הרב צוקרמן, הרב זלמן נחמיה, הרב זלמן קורן, הרב יוסף כרמל, הרב יהודה עמיחי, הרב שמעון בן ציון, מרן רה"י - הרב שבתי סבתו, הרב חיים סבתו, הרב מדן, הרב מיכל זילבר והרב הרשל שכטר.

בעבר כתב הרב בסוגיות תורה ומשפט לפרופסור רקובר.

הרב צדוק אליאס

ר"מ שיעור ג'

נולד בשנת תשכ"ב.

למד בישיבה התיכונית חורב.

לאחר מכן למד בישיבות שעלבים, מרכז הרב ובכולל ארץ חמדה.

רבנים מהם למד הרב: הרב ישראלי זצ"ל, הרב לאו, הרב צוקרמן והרב אבינר.

בנוסף לתפקידו בישיבה, הרב הוא גם מגיד שיעור בעיון בכולל יום שישי ב'ארץ חמדה'.

הרב יעקב חזן

ר"מ שיעור ד' ומעלה - אליבא דהילכתא 

נולד בשנת תשכ"ג.

למד בישיבת הכותל.

רבנים מהם למד הרב: רבני ישיבת הכותל.

בעבר שימש הרב כראש כולל בדימונה.

הרב יעקב סבתו

ראש כולל ההלכה בישיבה

נולד בשנת .

בוגר הישיבה התיכונית .

לאחר מכן למד הרב ב

רבנים מהם למד הרב: רבני הישיבה ובראשם ראש הישיבה הרב שבתי סבתו.

הרב אליהו חיים דורדק

ר"מ בקיאות

נולד בשנת .

למד בישיבה התיכונית.

לאחר מכן למד בישיבת.

רבנים מהם למד הרב: 

בעבר

הרב יובל אהרוני

ר"מ אמונה ומלווה אישי 

נולד בשנת תשמ"ה.

בוגר הישיבה התיכונית והגבוהה במצפה ירחו.

רבנים מהם למד הרב: רבני הישיבה ובראשם ראש הישיבה הרב שבתי סבתו.