הרב צביאלי סקולניק

חצר"מ שיעור ב

 

נולד בשנת .

למד בישיבה התיכונית.

לאחר מכן למד בישיבת.

רבנים מהם למד הרב: 

בעבר