יח אייר תשע

הילולא של רשב"י

כמדי שנה מתקיימת הילולא של רבי שמעון בר יוחאי בביתו של מר יעקב שטרית בבית אל ברוב שפע וכל טוב. הרב שבתי סבתו מעביר שיעור על הזוהר. הערב מלווה בשירי קודש וסעודת מצוה.
הקודמות
הבאות
הרב מעביר שיעור בתיקוני הזוהר הרב מדליק נר לכבוד התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי בר יוחאי נמשכת אשריך שמן ששון מחבריך