ט אייר תשע

מסיבה לראש הישיבה

תמונות ממסיבת ההפתעה לראש הישיבה הרב שבתי סבתו לרגל יום הולדת 60. הוזמנו למסיבה זו רבותיו, חבריו ורבני הישיבה.
הקודמות
הבאות
הרב סבתו עם שנים מרבותיו הרב דוד פוקס מברך את ראש הישיבה הרב גרוסברג מברך את ראש הישיבה הרב ישי באבד מברך את ראש הישיבה הרב ישי באבד חבר ותיק של ראש הישיבה הרב חיים סבתו מראשי ישיבת ברכת משה ואחיו של הרב הרב שבתי ואחיו הרב חיים שותים בצמא את דברי רבם