כה אלול תשסט

מן העבר הרחוק

תמונות מן העבר של הרב סבתו, החל מסיום הש"ס של תלמידיו הראשונים (לימים הר"מים הראשונים בישיבה) ועד תחילת הלימוד בישיבה עצמה.
הקודמות
הבאות
הרב שפירא בטקס סיום השס הרב מדרכי אליהו באטקס סיום השס כל תלמידי המחזר הראשון שסיימו את השס הרב סבתו כשהוא מלמד את השס לימים מסיימי השס יושבים כרמים לפני הרב סבתו המחזור התלמידים הראשון של הישיבה יושבים לפני הרב