כז כסלו תשעה

ביקור משפחת גינדי

בחקור של משפחת גינדי המורחבת אחד מעמודי התווך של הישיבה
הקודמות
הבאות