ט חשון תשעא

סיום הש"ס 'מכרז הש"ס' חשוון תשע"א

ביום רביעי ו' חשוון תשע"א נערך בישיבה סיום ש"ס חגיגי של התלמידים הזוכים, בהשתתפות ראש הישיבה הרב שבתי סבתו שליט"א, הראשון לציון הרב אליהו בקשי דורון שליט"א, הרמי"ם ותלמידי הישיבה הגבוהה והתיכונית
הקודמות
הבאות
ראש הישיבה מקבל את פני הרב בקשי דורון תלמידי הישיבה מקבלים פני הרב תלמידי הישיבה עם הרב בקשי דורון בכניסה לישיבה בחדרו של ראש הישיבה בכניסה לבית המדרש בית המדרש מלא משגב מימון מהשמינית מנחה את הסיום מסכת ברכות הראל ציפילביץ כיתה י2 מסכת שבת נדב כדורי כיתה יב מסכת ערובין רפאל גינדי ישיבה גבוהה מסכת יומא אביעד בן גל כיתה יא מסכת סוכה הלל מנדלוביץ כיתה יב מסכת פסחים ינון חיון ישיבה גבוהה מסכת ביצה אסף פישר כיתה יא מסכת מגילה דוד תורגמן כיתה י מסכת מועד קטן נועם גליק מסכת יבמות דוד מלניק כיתה יב מסכת כתובות אוריאל ציון ישיבה גבוהה מסכת נדרים  ישראל מאיר סבתו כיתה יב מסכת נזיר יוסף חי חדד ישיבה גבוהה מסכת סוטה אבישי אליה כיתה יב מסכת קידושין אריאל לסרי כיתה יב מסכת בבא קמא ר ינון חדאד ישיבה גבוהה מסכת בבא מציעא רזיאל טל כיתה יב מסכת בבא בתרא נהוראי בסה כיתה יא מסכת סנהדרין מאיר רפאל קדושים כיתה יב מסכת מכות יוסף זעפרני כיתה יב מסכת שבועות אסף כהן כיתה יב מסכת עבודה זרה שמואל לשם כיתה יא מסכת הוריות גלעד יוסף מרזל כיתה י מסכת זבחים צוריאל לוי ישיבה גבוהה מסכת חולין גלעד יערי כיתה יב מסכת תמורה אליהו גיא כיתה יא בית המדרש מסכת בכורות אריאל דוד ישיבה גבוהה מסכת ערכין הראל כהן כיתה יב מסכת כריתות ידידיה ויצנר כיתה יב מסכת מעילה אליהו נטף כיתה יב מסכת נדה אליה אמסלם ישיבה גבוהה סדר זרעים אבישי און כיתה י סדר מועד נחמיה הרשפלד כיתה י סדר נשים נועם נתן כיתה יא סדר נזיקין יהונתן טל כיתה יא סדר קדשים ידידיה דנן כיתה יא סדר טהרות חגי תורגמן כיתה י שס משנה שלומי ניצן כיתה יא התלמידים בבית המדרש בשעת קדיש אמירת קדיש הדרן וקדיש בבית המדרש הרב בקשי בצאתו מבית המדרש הרמים שולחן הנשיאות הרב מברך את תלמידי הישיבה והמסיימים הרב גודלמן עם הרב הרבנים הרב יוצא מהישיבה אוהלי סיירים כפרס מיוחד למסיימים הרב בקשי עוקב אחרי המסיימים עם ראש הישיבה מסכת ראש השנה אליאיר כהן כיתה י2 מסכת תענית יוסף פלדמן כיתה י מסכת תמיד אביעד ניימן כיתה יב שיח הרבנים הרב גרינשפן מקבל ברכה מהרב עם הרב יעקב סבתו מתברכים על ידי הרב הרב מברך את הרמים ראש הישיבה דורש לפני הרב והתלמידים ראש הישיבה מעניק שס לרב בקשי דורון צוות ההגברה