ט אלול תשע

המחזור החדש לתלמידי כיתות ט

השבוע הגיעו התלמידים של המחזור החדש של כיתות ט' לישיבה התיכונית נתיבות יוסף
הקודמות
הבאות
ראש הישיבה ומדריך החמישית בכניסה לפנימיות תלמידי כיתות ט בשיחת פתיחה מראש הישיבה בכניסה לחדר ראש הישיבה והרבנית (אם הבית) עם ידיד הישיבה הרב סלם ובנו תלמיד כיתה ט התלמידים החדשים בפנימיה תלמידי כיתות ט מגיעים לישיבה