יג תמוז תשע

שיעור ראש הישיבה בחדר המדע

תמונות משיעור של ראש הישיבה בחדר המדע במסגרת יום הערכות של סיכום השנה החולפת בישיבה התיכונית. השיעור הועבר לצוות ההנהלה, הרמי"ם, מורי התיכון והמדריכים.
הקודמות
הבאות
ניסוי באור והשפעותיו ראש הישיבה בשיעור מיוחד בחדר המדע הצוות צופה בתצוגת הניסוי