כח סיוון תשע

סיומים לחודש סיון עם הרב יעקב שפירא

ערב סיומים לחודש סיון (אחרון לשנה זו) בישיבה התיכונית בנוכחות הרב יעקב שפירא ראש ישיבת מרכז הרב וחבר במועצת הרבנות הראשית ביחד עם ראש הישיבה.
הקודמות
הבאות
הרב סבתו מקבל את פני הרב יעקב שפירא אמירת הקדיש לסיום אחד מהמסיימים שיחת תלמידי חכמים תלמיד נוסף בין המסיימים הרב יעקב שפירא דורש מול התלמידים