יב אייר תשע

סיום השס - מחזור חמישי

האירוע הגדול! המחזור הרביעי (חמישי עם מחזור הרבנים הראשון) של סיום הש"ס האישי. מדי שלוש שנים לערך עורכת הישיבה מסיבה גדולה למסיימי הש"ס מקרב התלמידים ולפעמים גם מקרב הורי התלמידים.
הקודמות
הבאות
כך זה נראה בלילה תאורה ברחבי הכניסה לישיבה סידור הכסאות לפני כך זה נראה מרחוק תמונת מחזור משולחן הנשיאות המסיימים יושבים במעגל כך זה נראה מאחור עומדים ומתרגשים עומדים להקראת קטעי הסיום שולחן הרבנים הרב דורש לכבוד האירוע