יב אייר תשע

אהבת ישראל

יום חסד בנושא אהבת ישראל שנערך בחודש אדר על ידי כיתות ט בבסיס צהל
הקודמות
הבאות
מנגנים לחיילים חולצה לכל ארוע ריקודים מקרבים כמה טוב לרקוד באמצע היום ממשיכים לרקוד מצוה גדולה להיות בשמחה חיילים רצים לרקוד