יב אייר תשע

ביקור הרב אשר וייס

סיום ש"ס שנתי שנערך על ידי כל תלמידים. כל תלמיד המעוניין בכך בוחר מסכת אחת לפחות ללימוד בחופש הגדול ומסיימים כולם ביחד ש"ס. מסיבת הסיום נערכת בתחילת שנת הלימודים. הפעם זו התקיימה בנוכחות הרב אשר וייס
הקודמות
הבאות
הרב אשר וייס דורש מול המסיימים לימין הרב אשר, הרב אליהו דורדק הרב אלחנן סבתו לוחץ את ידי הרב וייס קבלת פני רבותיהם הרב אשר וייס מלווה על ידי ראש הישיבה הרב סבתו מקבל את הרב אשר וייס ראש הישיבה חוזר על תלמודו