ט אייר תשע

ביקור שר המדע

מביקור הרב השר הפרופסור הרשקוביץ. שר המדע ביקר בישיבה הגבוהה, בישבה התיכונית ובחדר המדע
הקודמות
הבאות
ביקור שר המדע בישיבה הגבוהה ראש הישיבה בדרשה על תורה ומדע שר המדע נותן שיעור מימין ראש מועצת בנימין מר אבי רואה שר המדע בישיבה התיכונית ראש הישיבה מדגים ניסוי בחדר המדע