א אייר תשע

סיבוב שערים

כחלק מפעילותה החינוכית של הישיבה, רואה הישיבה ערך עליון לחבר את תלמידי הישיבה למקום המקדש ולירושלים עיר הקודש.
הקודמות
הבאות
לבוש מיוחד לארוע התארגנות ברחבת הכותל המערבי התלמידים בתהלוכה בתוך העיר העתיקה סדרן בתוך סימטאות הרובע מול אחד השערים להר הבית בעיר העתיקה המשך התהלוכה בסימטאות