כג ניסן תשע

תמונות מן האויר

התמונות צולמו על ידי חברת תצפית בזויות שונות ונותנות מבט נפלא על כל מתחם הישיבה ועל הסביבה כולה
הקודמות
הבאות