חדש - מאורנו כרך ט'


מנהל האתר
י אב תשע
לרשימת השיעורים לחץ כאן
חדש על המדף - מאורנו כרך ט'. מאורנו הוא ביטאון של הישיבה הגבוהה (372 עמודים) מלא וגדוש בדברי תורה של ראש הישיבה, ר"מים ותלמידי הישיבה. ניתן לרכוש דרך החנות של האתר
לצפיה בשיעור, לחץ כאן

 

פתח דבריך יאיר

דברי פתיחה למאורנו ט'

העורכים

 

"פֶּתַח דְּבָרֶיךָ - פתיחת דבריך יאיר עיני הלב.

רצונו לומר, כאשר יתחיל האדם להתבונן בתורה - יאירו עיניו ויוסיף תבונה בכל עת"

(מצודת דוד תהילים קיט, קל)

 

 

 

"וכל העם רואים את הקולות ואת הלפידים" (שמות כ, יח).

"בנוהג שבעולם מה שאי אפשר לראות את הקול, אבל כאן ראו את הקולות ואת הלפידים, כשם שראו את הלפידים כך ראו את הקולות" (מכילתא דרשב"י).

 

במתן תורה, זכינו שהקב"ה נגלה אלינו. אחד מן הביטויים לאותו גילוי היה האפשרות הפלאית לראות את הנשמע. כיצד התאפשר הדבר?

החושים הם כוחות חיים שיש לנו, ובאמצעותם אנו קולטים את המציאות. במציאות המוכרת לנו, כל כוח בא לידי ביטוי בנפרד. למשל, אם נבוא לאכול פרי - אנחנו מסתכלים עליו, נוגעים בו, מריחים אותו, ואחר כך גם אוכלים אותו. למעשה, כדי לקלוט פרי אחד הפעלנו ארבעה חושים נפרדים - ראייה, מישוש, ריח וטעם - כאשר כל חוש בפני עצמו, אחד נפרד מהשני.

החושים הם הכלים הארציים של הנפש לקליטת המציאות הגשמית.

בגילוי הא-לוהי שהיה במתן תורה, התגלתה הנשמה של כל אחד ואחד. כאשר הנשמה מתגלה, אין הנפש זקוקה עוד להשתמש בחושים כדי לקלוט, אלא היא עצמה קולטת קליטה פנימית, ישירה, בלי אמצעים. מכיוון שלכל הדברים המופרדים יש שורש עליון מאוחד, כשהתגלתה הנשמה הוסרו המחיצות שבין החושים וניתן היה לראות את הנשמע ולשמוע את הנראה.

כדי להמחיש את הדבר ולקרבו, במידת מה, למציאות שבה אנו חיים, נדמה זאת לְמה שהמדע מכנה 'עירוב חושים' (סינסתזיה). אנשים שקיימת אצלם תופעה זו הם בעלי זיכרון טוב יותר משאר בני האדם, כי הם חווים חוויות באופן חזק יותר (משום שהם משתמשים בחושים רבים יותר כדי לקלוט את המציאות).

בעת נתינת התורה, התגלתה הנשמה והופרדו המחיצות שבין החושים. על ידי זה יכולים היינו להשיג את ההשגה הגדולה ביותר שיצורי אנוש מסוגלים לקלוט, וכך הבנו, באופן הטוב ביותר, את התגלות הבורא ואת נתינת התורה לנו. בצורה כזו הדבר גם נחרת בנפש באופן חזק ולא טבעי, עד כדי כך שהרשמים שהנפש קיבלה עוברים לדורות הבאים, ועד ימינו טעמו של מעמד זה לא נעלם. גם אנו, אלפי שנים לאחר מכן, חיים עם הזיכרון הלאומי הנשגב הזה.

גם אנו שותפים במסורת זו של קבלת התורה ומסירתה. משתדלים אנו להמשיך את שרשרת הדורות, ובסייעתא דשמיא, זוכים אנו לכרך נוסף - התשיעי במספר - של 'מאורנו', שבו נכתבו חידושים שנתחדשו בישיבתנו ממה שקיבלה נפשנו בהר סיני, באור מכורך בקול.

 

*    *    *

 

תוך כדי הכנת הקובץ לדפוס, נודע לנו על עלייתו לגנזי מרומים של מו"ר הראשל"צ הרב מרדכי אליהו זצ"ל.

ידוע הקשר המיוחד וידועה ההערכה הרבה שזכה להם מרן ראש הישיבה יבדל"א מאת הרב מרדכי אליהו זצ"ל. ידועה גם חיבתו הרבה של הרב זצ"ל לישיבה ולדרכה. הרב ליווה את הישיבה לְמִן היום הִוָּסְדָה ועד עתה, שמח לבוא ולבקר בה והיה שותף במסיבות סיום הש"ס הגדולות.

הרב מרדכי אליהו זצ"ל היה מחובר בכל נימי נפשו לעם ישראל, הן ככלל - הוא כאב את כאב האומה המתייסרת בחבלי משיח, התפלל והתייסר למענה, והן כפרטים - דוגמה לדבר היא מאור הפנים שבו קיבל כל אחד ואחד.

משך כשנתיים נמשכה מלחמת האראלים והמצוקים. גם בתוך הסבל, ממיטת חוליו, המשיך הרב להתפלל בעד עם ישראל לביטולן של גזירות רעות. איש גש ויכפר על בני ישראל.

 

אמר רבי חייא בר גמדא אמר רבי יוסי בן שאול: בשעה שהצדיק נפטר מן העולם, אומרים מלאכי השרת לפני הקב"ה: רבש"ע, צדיק פלוני בא! אומר להם: יבואו צדיקים ויצאו לקראתו, ואומרים לו: יבא בשלום, ינוחו על משכבותם.

אמר רבי אלעזר: בשעה שהצדיק נפטר מן העולם, שלֹש כיתות של מלאכי השרת יוצאות לקראתו, אחת אומרת לו בֹּא בשלום, ואחת אומרת הֹלֵךְ נְכֹחוֹ, ואחת אומרת לו: יָבוֹא שָׁלוֹם יָנוּחוּ עַל מִשְׁכְּבוֹתָם (ישעיה נז, ב).

(כתובות קד.)

יהיו נא הדברים לזכרו, ותהא נשמתו צרורה בצרור החיים.

 

*    *    *

 

בסיום דברינו, עלינו להודות לכל מי שנטל חלק בהוצאתו של הקובץ לאור. לראש הישיבה, לר"מים, לכותבי המאמרים, למגיהים ולכל מי שסייע בהכנת הקובץ - בהקלדה, בעריכה ובייעוץ ובאופנים אחרים. אנו חבים תודה והערכה לכל החבורה הקדושה, בני ישיבת "מאור טוביה" אשר במצפה יריחו, שמתוכה ומֵאוֹרהּ נוצר הקובץ הזה.

מודים אנחנו לפני השי"ת ששם חלקנו מיושבי בית המדרש, וזיכה אותנו בהוצאת הקובץ הזה לאור. ויהי רצון שנזכה לראות בקרוב בגאולתנו השלימה ובבניין בית ה', בית תפילה לכל העמים. אור חדש על ציון תאיר ונזכה כולנו במהרה לאורו.

 

מצפה יריחו, תמוז שנת וְיָצָא ה' וְנִלְחַם בַּגּוֹיִם הָהֵם כְּיוֹם הִלָּחֲמוֹ בְּיוֹם קְרָב,

העורכים

 
הדפס
תגובות: לשיעור זה התפרסמו 0 תגובות
להוספת תגובה לחץ כאן
סגור
התגובות יפורסמו בהתאם לשיקולי המערכת
שם הכותב:  
כותרת:
תוכן: