הצעות וסיכומים לסוגיות במסכת שבת - גמרא עיון

הרב חיים גרינשפן
כא אייר תשע
בעזרתו יתברך, סיכם וערך שמואל חיון, מתוך שיעוריו של הרב חיים גרינשפן. בירור וליבון הסוגיות נעשו בדבוק חברים עם החברים משיעורים ב' וג' ה'תשס"ו, ומתובל ברעיונות משעוריו של הרב חיים ס
לרשימת המאמרים לחץ כאן
המסמך הרצ"ב הינו מכיל קישורים פנימיים על מנת להגיע בקלות לתחילת כל פרק

לפתיחת הקובץ
לחץ כאןפתיחה קצרה לקובץ:
תודה לאל הגומר עלינו, על שזיכנו לאסוף כאן מעט צרי, מספר סיכומים אשר הם כגרגרים מתוך דיונים ובירורים בסדרים עם החברותות, ועם הרב גרינשפן בסדרים ובשיעורים.
סכומים אלו נכתבו כל סוף שבוע, כסיכום לשבוע של לימוד הסוגיה. כל פרק מהווה סיכום על סוגיה אחת שנלמדה במשך שבוע. בעזרת ה' בזמן חורף למדנו פרק כירה, ובזמן קיץ למדנו מלאכות שונות מט"ל מלאכות השבת, והצטרפו להם גם סוגיות כלליות בדינים וככלים בשבת.
כאן המקום להודות לכל החברים שלקחו מהסכומים עברו עליהם, האירו והעירו. וכן תודה לרפאל מיוחס שעזר לי רבות בהקלדה. ותודה מיוחדת לרב גרינשפן שכל שבוע טרח ופינה מזמנו לשבת עמי על הסיכום, תוך בירור הדברים שנית, הגיה את הדברים, ושב והאיר נקודות אשר עדיין לא התבררו. זאת ועוד שכל הסיכומים הם מתוך שיעוריו ודבריו. נעיר, שלא כתבתי על כל חידוש שחידש הרב גרינשפן בשמו, שכן ככלל - רוב ככל הסיכום נכתב מתוך דבריו. לפעמים שילבנו תוך כדי הדברים גם את הסתכלותו של הרב חיים סבתו על הסוגיה, מתוך דבריו הנפלאים בשיעור הכללי ביום חמישי.
כיון שאיני כדאי, ואין ראוי לסמוך עלי ועל דעתי, אומר אני לקורא שורות אלה: למרות שעברתי על כל הסיכומים יחד עם הרב גרינשפן, ועברתי על הסיכומים והגהתי אותם, עדיין יש לראות בסיכומים אלו הצעה לסוגיה, ובשום פנים ואופן לא באתי לקבוע מסמרות. וכבר קרה שחברים שמו לב לטעויות שנפלו בהבנת הדברים, סיכומם וניסוחם. לכן, נאמר שבהחלט ניתן ללמוד ולהבין מתוך הסיכום ממש את כל הסוגיה, מתחילתה בהצגת דברי הגמרא, ועד סופה במסקנות הסברות והדעות. אך אין הסיכום מתיימר להוות תחליף לעיון עצמי מתוך הכתובים אחת לאחת, בעומק, עד בירור עצמי בעזרת ה' ית'.
נראה, שכאן המקום להציע מתוך ניסיון הצעה השווה לכל נפש, להתרגל לסכם! כל מה שלומדים, ובמיוחד בעיון כדאי לסכם, לכתוב כל דבר שעולה תוך בירור הסוגיה ועד להסקת המסקנות. וכפי שכותב המהרש"א במסכת בבא בתרא דף י' בד"ה 'ותלמודו בידו': "כי עיקר הלימוד, ושנעשה בו רושם הוא הלימוד הבא מכתיבת היד!".
על כל פנים אשמח מאד לדון על הסוגיות שוב עד כמה שאוכל, ועוד יותר אשמח אם מי שמצא טעות, הערה או הארה שיאיר עיני, ולואי וזה יהיה שכרי.      
                                                                                    שמואל חיון
 
 
נ.ב -
בעניין סיכומים, הרב גרינשפן מחלק את הסיכומים לשלושה: א. סיכום ארוך, אשר מביא את השקלא וטריא, עד בירור הדעות. כעין הסיכומים המוגשים בקובץ. ב. סיכום שמוצג כנקודות לסוגיא. עקרי הדברים, והמהלך. ג. תמצית דתמצית, סיכום הדעות בדרך קצרה מאד, ניתן לראות סיכומים כאלה גם בקובץ הזה, למשל בסוגיית 'עירוי מכלי ראשון'. יש יתרון בכל אחד מסוגי הסיכומים, ניתן לומר שזה די אנדבדואלי.
הדפס
קובץ מצורף להורדה
לרשימת המאמרים לחץ כאן