מסכת בבא מציעא - שיעורי עיון - גמרא עיון

הרב צדוק אליאס
כא אייר תשע
מוגשים לפניכם שיעורי עיון בכתב על מסכת בבא מציעא. השיעורים נערכו על ידי הרב צדוק אליאס, ר"מ בישיבה הגבוהה לשיעורים ד' ומעלה. כל שורה הינה קישור לאותו שיעור.
לרשימת המאמרים לחץ כאן
 
מסכת בבא מציעא - קישורים לשיעורים


פרק שני – אלו מציאות

פרק שלישי – "המפקיד"
 
פרק רביעי – "הזהב"

פרק חמישי – "איזהו נשך"

פרק שישי – "השוכר את האומנין"

פרק שביעי – "השוכר את הפועלים"

פרק שמיני – "השואל את הפרה"

פרק תשיעי – "המקבל שדה מחבירו"

פרק עשירי – "הבית והעליה"
 
 
הדפס
לרשימת המאמרים לחץ כאן