חיפוש בארכיון השיעורים
Parashat Emor - Pe'ah and First-Fruits

Parashat Emor - Pe'ah and First-Fruits

הרב שבתי סבתו
יט אייר התשעח04.05.2018

By not specifying specific amounts, the Torah shows that it wishes to emphasize a message other than how much we must give. From Bikurim and Terumah, which he separates from his produce before he takes for himself, we learn that the land-owner must not be the first one to benefit from his field. And from Pe'ah, where he leaves over a corner at the end, we learn the fundamental concept that the land-owner must not be the last one to benefit from his field; others are to benefit from it after him.

פרשת בהר

פרשת בהר

הרב שבתי סבתו
יח אייר התשעח03.05.2018

פרשת אמור- רגשי קודש

פרשת אמור- רגשי קודש

הרב שבתי סבתו
יב אייר התשעח27.04.2018

מה הקשר בין שלושת המצוות 1) שבעת ימים יהיה תחת אימו 2) אותו ואת בנו לא תשחטו ביום אחד 3) איסור נותר שעל העובר עליהם נאמר "וְלֹא תְחַלְּלוּ אֶת שֵׁם קָדְשִׁי וְנִקְדַּשְׁתִּי בְּתוֹךְ בְּנֵי יִשְׂרָאֵל "

Emor - Emotions of Holiness

Emor - Emotions of Holiness

הרב שבתי סבתו
יב אייר התשעח27.04.2018

The first one tells us that we may not bring a sacrifice of an animal that is less than seven days old. The second is that in general, an animal may not be killed on the same day as its mother (though not its father). And the third mitzvah is that we may eat the thanksgiving offering only on the day of its slaughter and the following night.

רה"י מספיד את הרב הדרי זצ"ל

רה"י מספיד את הרב הדרי זצ"ל

הרב שבתי סבתו
יב אייר התשעח27.04.2018

פרשת תזריע -  לעיני הכהן

פרשת תזריע - לעיני הכהן

הרב שבתי סבתו
ה אייר התשעח20.04.2018

במאמר הזה ננסה לפענח הלכה מסתורית הקובעת, כי טומאת נגעים איננה מקבלת תוקף של טומאה אלא משעה שראה אותם הכהן ואישר שאכן הם נגעים. כדי לחדד את המוּזרוּת שבדבר, נשווה זאת למחלות התוקפות את גוף האדם, אך כל עוד לא הכריז הרופא שהמטופל חולה, אין הוא חולה באמת.

Parashat Tazria - The Eyes of the Priest

Parashat Tazria - The Eyes of the Priest

הרב שבתי סבתו
ה אייר התשעח20.04.2018

The Torah repeats several times that lesions of leprosy defile a person or a house only after the Cohen has seen them first and pronounced them impure. That is to say, when one sees a nega (lesion) on his body or in his house, he or it does not become officially "leprous" until the priest sees it and pronounces it so. Neither does the leprosy then take effect retroactively

ליום העצמאות - בית של קבע

ליום העצמאות - בית של קבע

הרב שבתי סבתו
ה אייר התשעח20.04.2018

"אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחאי: כל הקובע מקום לתפילתו, אויביו נופלים תחתיו, שנאמר: 'וְשַׂמְתִּי מָקוֹם לְעַמִּי לְיִשְׂרָאֵל וּנְטַעְתִּיו וְשָׁכַן תַּחְתָּיו... וְלֹא יֹסִיפוּ בְנֵי עַוְלָה לְעַנּוֹתוֹ'". כיצד רבי יוחנן מצטט פסוק שלכאורה נוגע לעם ישראל ולארצו, כסיוע לדבריו הנוגעים לאדם פרטי הקובע לו מקום לתפילתו? זאת ועוד. האם כל אדם הקובע לו מקום לתפילה מייחל שאויביו יפלו תחתיו?

Yom HaAtzma'ut - A Permanent Home

Yom HaAtzma'ut - A Permanent Home

הרב שבתי סבתו
ה אייר התשעח20.04.2018

For 2,000 years, the Jewish People wandered; their symbol was the walking stick. Throughout the world they sought a place to rest their feet, where they could develop and blossom in serenity and security. But this quest was never fulfilled, for "there is no wisdom, no understanding and no counsel against G-d"

לפסח  במסות באותות ובמפתים

לפסח במסות באותות ובמפתים

הרב שבתי סבתו
כ ניסן התשעח05.04.2018

הופעת נֵס על טבעי אינה מתרחשת בפתאומיות. קיים תהליך מסודר הכולל הכנות מתאימות, ששיאן הוא הופעת הנס.

Pesach - With Tests, Signs and Wonders

Pesach - With Tests, Signs and Wonders

הרב שבתי סבתו
כ ניסן התשעח05.04.2018

האם יש מקום לבן הרשע על שולחן הסדר? - לפסח

האם יש מקום לבן הרשע על שולחן הסדר? - לפסח

הרב יצחק סבתו
יב ניסן התשעח28.03.2018