חיפוש בארכיון השיעורים
PARASHAT KI TISA - Engraved on the Tablets

PARASHAT KI TISA - Engraved on the Tablets

הרב שבתי סבתו
יז אדר א' התשעט22.02.2019

G-d’s creations are designed in a very specific manner. Consider, for example, the human body. Its development is programmed and encoded in the nucleus of each of its billions of cells. The genetic code within dictates the singularly unique development of each and every person, making him totally inimitable in the world.

פרשת תצוה - תדיר ומקודש

פרשת תצוה - תדיר ומקודש

הרב שבתי סבתו
י אדר א' התשעט15.02.2019

מזון הוא מוצר חיוני, אך המים חיוניים ממנו. עובדה מוכחת היא, שאפשר לחיות תקופה ארוכה ללא מזון, הרבה יותר מאשר ללא מים. חיוני משניהם, הוא החמצן שבאוויר. מספר רגעים ללא אוויר לנשימה עלולים לגרום נזק מוחי ללא תקנה, עד כדי איבוד חיים. הלב והמוח פועלים בתדירות הרבה יותר גבוהה. כל הפסקה ולוּ הקטנה ביותר בפעילותם תִגרום הפסקת חיים.

PARASHAT TETZAVEH - Frequency and Sanctity

PARASHAT TETZAVEH - Frequency and Sanctity

הרב שבתי סבתו
י אדר א' התשעט15.02.2019

Our Sages set two standards by which to determine which of two simultaneously occurring mitzvot we should perform first: Frequency and holiness. The Mishna (Horayot 3,6) states: “Whichever is more frequent than the other takes precedence, and whichever is holier than the other takes precedence.”

פרשת תרומה - ציפוי מבית ומחוץ

פרשת תרומה - ציפוי מבית ומחוץ

הרב שבתי סבתו
ג אדר א' התשעט08.02.2019

"מִבַּיִת וּמִחוּץ" כלומר, פנים הארון וחיצוניותו היו זהים. כאן וכאן היה ציפוי של זהב טהור. מכאן מסיקה הגמרא מסקנה מאוד משמעותית. "אמר רבא: כל תלמיד חכם שאין "תוכו כברו", אינו תלמיד חכם. שנא': "מִבַּיִת וּמִחוּץ תְּצַפֶּנּוּ"

Parashat Terumah  - Pure Gold Inside and Outside

Parashat Terumah - Pure Gold Inside and Outside

הרב שבתי סבתו
ג אדר א' התשעט08.02.2019

The inside and the outside of the Ark, in which the Tablets of the Torah were held, were thus the same; both were covered with pure gold. From this unique design, the Gemara learns a very significant lesson for one who wants to be a “vessel” for Torah: Rava said: Every Torah scholar whose inside is not as his outside – that is, he is not sincere – is not a Torah scholar, as is written, “on the inside and the outside you shall cover it.”

פרת משפטים - ברית עולם

פרת משפטים - ברית עולם

הרב שבתי סבתו
כו שבט התשעט01.02.2019

רבי אמי מפרש, שהברית שבזכותה העולם קיים, היא הקרבת עולת התמיד יום ולילה. רבי אמי לא מציין היכן מצינו שנכרתה ברית על הקרבת קרבן. במקום אחר מוסיפים חז"ל עוד שתי בריתות אחרות, שבלעדיהם העולם לא היה מתקיים: (1) ברית המילה. (2) ברית התורה.

Parashat Mishpatim - The Eternal Covenant

Parashat Mishpatim - The Eternal Covenant

הרב שבתי סבתו
כו שבט התשעט01.02.2019

None of the Sages provide sources for their words, though we know that the Torah uses the word “covenant” to refer to both circumcision (B’reshit 17,11), as R. Yehuda said, and to Torah (Sh’mot 24,7), as per R. Elazar. What is R. Ami’s source for positing that the covenant referred to by the Prophet Jeremiah means “sacrifices”? We thus have three covenants – sacrifices, circumcision, Torah – and two questions: 1. Why does R. Ami say that G-d’s covenant refers to the sacrificial offerings? 2. Why do all three Sages appear to overlook the fact that the verse in Jeremiah should be understood in conjunction with the verse that follows it, and should not stand on its own?

פרשת יתרו - בכוח ובהדר

פרשת יתרו - בכוח ובהדר

הרב שבתי סבתו
יט שבט התשעט25.01.2019

המעמד הזה החל אמנם ברעמים וברקים, בקולות שופר ובלהבות אש, אולם כל זה, היה רק קידומת לפני הופעת דבר ה'. אם כן, לאיזו מטרה נועדה ההרעשה הכבדה לפני ההופעה האמיתית של דבר ה', שהיא בקול דממה דקה?

Parashat Yitro -

Parashat Yitro -

הרב שבתי סבתו
יט שבט התשעט25.01.2019

פרשת וארא - משה ואהרון

פרשת וארא - משה ואהרון

הרב שבתי סבתו
כז טבת התשעט04.01.2019

ניתן את דעתנו על הביטוי "שקולים" זה כזה, ולא "שווים". ההבדל בין שניהם הוא, ששווים - פירושו שווים בכל, ושקולים פירושו - שלכל אחד יש יתרון על פני השני במשהו שהוא ייחודי לו. בתוצאה הסופית הם שקולים.

PARASHAT VAERA - Moshe and Aharon

PARASHAT VAERA - Moshe and Aharon

הרב שבתי סבתו
כז טבת התשעט04.01.2019

When we look at these two verses describing the roles of Moshe and Aharon, a difficulty arises: They emphasize the wrong roles for each! Regarding Aharon, we know that because of his speaking skills, he was to be the spokesman towards both Israel and Pharaoh. G-d had told Moshe that Aharon “will serve as your mouth, and you will be his leader” (Sh’mot 4,16). On the other hand, the mission of the Master of Prophets, Moshe Rabbeinu, was to prophetically hear G-d’s message and transmit it to Aharon.

פרשת שמות - אורות וכלים

פרשת שמות - אורות וכלים

הרב שבתי סבתו
כ טבת התשעט28.12.2018

הופעת האור הנבואי פירושו, התמלאות בחזון, המכיל שאיפות רוחניות גדולות. האורות האלו מציפים את הנפש בכמיהה וגעגועים לגילוי שכינה, שיתפשט על פני העולם כולו. אין ספק, שהשאיפות האלו מכילים בקרבם את האמצעים לביצוע והגשמה. האמצעים האלו יתגלו רק כאשר תצטמצמנה השאיפות.