חיפוש בארכיון השיעורים
קהלת , שיעור מספר 21 , מטרת החיים - עשייה

קהלת , שיעור מספר 21 , מטרת החיים - עשייה

הרב שבתי סבתו
יט אדר התשעח06.03.2018

נדרים ושבועות , הנודר ומקיים

נדרים ושבועות , הנודר ומקיים

הרב יעקב סבתו
יט אדר התשעח06.03.2018

מושגים ביהדות , שיעור מספר 17 , חירות

מושגים ביהדות , שיעור מספר 17 , חירות

הרב ראובן פיירמן
יז אדר התשעח04.03.2018

פרשת כי תשא - ביני וביניכם

פרשת כי תשא - ביני וביניכם

הרב שבתי סבתו
טו אדר התשעח02.03.2018

מה טיבה של עשיית השבת? נראה לי פירושו של בני, הרב יצחק חיים. "לעשות" פירושו לקבוע. באופן שהביטוי הזה מחובר להמשך: "לעשות את השבת לדורותם ברית עולם". כלומר, בני ישראל לדורותם, יקבעו את השבת לאות ברית עולם. אמור מעתה, באמצעות אי עשיית מלאכה, תיקבע השבת לאות על הברית והקשר בין ה' לבינינו.

ki tisa - Between Me and You

ki tisa - Between Me and You

הרב שבתי סבתו
טו אדר התשעח02.03.2018

The afore-mentioned verse says that we must “make the Sabbath.” What does this mean? I believe that the explanation provided by my son, Rav Yitzchak Chaim, is correct: We must set the Sabbath and make it into a covenantal sign. That is, Bnei Yisrael must make sure, throughout the generations, that the Sabbath will be an eternal sign of their covenant with Hashem

שבועות ונדרים , המשך דיני מנהגים

שבועות ונדרים , המשך דיני מנהגים

הרב יעקב סבתו
יב אדר התשעח27.02.2018

אורות הקודש , שיעור מספר 20 , פסקאות לג - לד

אורות הקודש , שיעור מספר 20 , פסקאות לג - לד

הרב שבתי סבתו
יב אדר התשעח27.02.2018

פורים , המשמעות של מחיית עמלק

פורים , המשמעות של מחיית עמלק

הרב יצחק סבתו
יב אדר התשעח27.02.2018

קהלת , שיעור מספר 20 , מטרת האדם בעולם - נתינה

קהלת , שיעור מספר 20 , מטרת האדם בעולם - נתינה

הרב שבתי סבתו
יא אדר התשעח26.02.2018

מושגים ביהדות , פורים , לבוש מלכות

מושגים ביהדות , פורים , לבוש מלכות

הרב ראובן פיירמן
י אדר התשעח25.02.2018

שיעור לפורים , גזירת המן להשמיד ולהרוג בראי הדורות

שיעור לפורים , גזירת המן להשמיד ולהרוג בראי הדורות

הרב ראובן פיירמן
ח אדר התשעח23.02.2018