חיפוש בארכיון השיעורים
לפסח - לחם עוני

לפסח - לחם עוני

הרב שבתי סבתו
ז ניסן התשעח23.03.2018

כיצד פרשו חז"ל את הבטוי "לחם עוני" ומה המשמעויות החדשות והעמוקות בכוונת חז"ל

Pesach - Poor Man's Bread

Pesach - Poor Man's Bread

הרב שבתי סבתו
ז ניסן התשעח23.03.2018

The Egyptians chose to feed matzah to our forefathers during their long years of enslavement - because it is difficult to digest, remains in the stomach a long while, and provides a feeling of satiation for many hours. Matzah thus became the staple of the diet prepared by the Egyptians for their millions of Jewish slaves.

האם יש מקום לבן הרשע על שולחן הסדר? - לפסח

האם יש מקום לבן הרשע על שולחן הסדר? - לפסח

הרב יצחק סבתו
ז ניסן התשעח23.03.2018

פסח

פסח

הרב שבתי סבתו
ו ניסן התשעח22.03.2018

הסבר הפיוטים של פסח

הסבר הפיוטים של פסח

הרב גבריאל גולדמן
ג ניסן התשעח19.03.2018

חירות, הקדמה לעולת ראייה לפסח

חירות, הקדמה לעולת ראייה לפסח

הרב חן חלמיש
ג ניסן התשעח19.03.2018

בדיקת חמץ והשבתתו

בדיקת חמץ והשבתתו

הרב שבתי סבתו
ג ניסן התשעח19.03.2018

בכל דור ודור עומדים עלינו לכלותינו

בכל דור ודור עומדים עלינו לכלותינו

הרב ראובן פיירמן
ג ניסן התשעח19.03.2018

ארבעת הבנים שבנו

ארבעת הבנים שבנו

הרב יצחק סבתו
ב ניסן התשעח18.03.2018

ויקרא - על מהות הקרבנות

ויקרא - על מהות הקרבנות

הרב שבתי סבתו
כט אדר התשעח16.03.2018

פער גדול ובלתי מוסבר קיים בין התייחסותה של התורה לסוגיית הקרבנות, לבין התייחסותם של נביאי ישראל. עלינו לברר, כיצד הידרדרו הקרבנות ממעמד כה גבוה של קודש קדשים למעמד כה נמוך של חולי חולין בזמן נביאי ישראל?

Parashat Vayikra - On the Essence of Sacrifices

Parashat Vayikra - On the Essence of Sacrifices

הרב שבתי סבתו
כט אדר התשעח16.03.2018

The vital importance of sacrifices as an integral part of the spiritual existence of the Nation of Israel is well known. The abundant Torah chapters that discuss the various aspects of sacrifices are adequate evidence of their great significance. How do we explain the large gap between the Torah's reverent approach to sacrifices, and the critical attitude of the Prophets? Why did the sacrifices drop from its exalted position of holiness and importance, to such a low during the period of the Prophets?

קהלת , שיעור מספר 22 , משמעות השם של האדם

קהלת , שיעור מספר 22 , משמעות השם של האדם

הרב שבתי סבתו
כו אדר התשעח13.03.2018