חיפוש בארכיון השיעורים
Korach

Korach

הרב שבתי סבתו
א תמוז התשעח14.06.2018

פרשת שלח - קדושת המעשה בארץ ישראל

פרשת שלח - קדושת המעשה בארץ ישראל

הרב שבתי סבתו
כה סיון התשעח08.06.2018

מִצְוַת הפרשת חלה, מצטרפת לשרשרת מצוות שעיקרן הוא תיקון חטא המרגלים, כפרשת ציצית ופרשת ניסוך היין על גבי המזבח. כל המצוות לא ניתנו אלא לצרף ולזכך את רוח האדם מן החולשות התוקפות אותו והמוצאות את ביטויין בעוונותיו.

Parashat Shlach - The Sanctity of Human Action in the Land of Israel

Parashat Shlach - The Sanctity of Human Action in the Land of Israel

הרב שבתי סבתו
כה סיון התשעח08.06.2018

The mitzvah of separating challah joins the series of mitzvot whose essence is the rectification of the sin of the spies. Other similar mitzvot appearing in Parashat Shlach are tzitzit and the pouring of wine over the altar, as we have explained elsewhere. All of the Torah's mitzvot were given only to purify and refine man's soul and spirit. Their purpose is that we may cleanse ourselves of the weaknesses that overtake us and that express themselves in our sins.

פרשת בהעלותך

פרשת בהעלותך

הרב שבתי סבתו
יח סיון התשעח01.06.2018

בהעלותך - המנורה אוור השכינה

בהעלותך - המנורה אוור השכינה

הרב שבתי סבתו
יח סיון התשעח01.06.2018

למה מתכוונת התורה באמרה: "אֶל מוּל פְּנֵי הַמְּנוֹרָה"?

מרן רה"י בשיעור מיוחד לחג השבועות

מרן רה"י בשיעור מיוחד לחג השבועות

הרב שבתי סבתו
טז סיון התשעח30.05.2018

נשא - נושֵׂא ונישָׂא

נשא - נושֵׂא ונישָׂא

הרב שבתי סבתו
יא סיון התשעח25.05.2018

כל נבואה היא שליחות וכל נביא הוא שליח לעם ישראל. לשליחות יש יעד ועל הנביא להתרכז ביעד שהציב בפניו הקב"ה ולהתעלם מכל הקשיים, החַסַמִים והלחצים העומדים בפניו.

Parashat Naso - The Carrier and the Carried

Parashat Naso - The Carrier and the Carried

הרב שבתי סבתו
יא סיון התשעח25.05.2018

How is this manifest in the pursuit of prophecy and Divine inspiration? Every prophecy is a mission, and every prophet is an emissary to Israel. A mission has a target, and the prophet must concentrate on the mission set for him by Hashem. He must ignore all the difficulties, obstructions and pressures that stand in his way.

דבר תורה קצר לשבועות

דבר תורה קצר לשבועות

הרב שבתי סבתו
ג סיון התשעח17.05.2018

שמחים להגיש לכם דבר תורה קצר של ראש הישיבה הרב שבתי סבתו לחג השבועות

בחוקותי - קשר נצחי

בחוקותי - קשר נצחי

הרב שבתי סבתו
כו אייר התשעח11.05.2018

נמשיל זאת לבנין דו קומתי, שיש לו יסודות איתנים. היסודות האיתנים, זהו הקשר העמוק בין ה' ובין ישראל, שאותו ה' לא יפר לעולם. הקומה הנוספת היא ארץ ישראל על כל מעלותיה, כולל ברכה כלכלית, ביטחון צבאי וקשר נבואי רצוף, ברמה של גילוי שכינה. הקומה השניה היא על תנאי. אם נלך בחוקות ה' ונקיים את מצוותיו, נזכה לה.

Parashat Bechukotai - The Eternal Bond

Parashat Bechukotai - The Eternal Bond

הרב שבתי סבתו
כו אייר התשעח11.05.2018

Our relationship with Hashem can thus be compared to a two-story building. The first floor is the strong base on which the top floor rests; it represents the deepest bonds between G-d and Israel that He will never break. The floor above it is that of the Land of Israel, with all its advantages, including economic blessing, military security, and ongoing prophetic links with Hashem – what we described above as Gilui Shechinah.

אמור - הפאה והביכורים

אמור - הפאה והביכורים

הרב שבתי סבתו
יט אייר התשעח04.05.2018

התעלמותה של התורה מהגדרת שיעור ומידה מלמדת, כי בכוונתה להדגיש עיקרון יסוד. במצוות הפאה מבהירה התורה, שאסור לבעל השדה להיות אחרון הנהנים מן השדה. מאידך, מצוות הביכורים ומצוות התרומה מלמדות, שאסור לבעל השדה להיות ראשון הנהנים מן השדה.