הרב יעקב סבתו
למד בישיבת ההסדר במעלה אדומים עד שנת התש"ס. נושא ונותן בישיבה תחת ראשותו של הרב שמואל קידר זצ"ל שכיהן כראש הכולל. לאחר פטירתו של הרב קידר בתשרי התשס"ז משמש כממלא מקומו. גר בבית אל. יענה לשאלות