הרב אליהו דורדק
הרב אליהו דורדק שימש שנים כסגן ראש הישיבה. הרב דורדק מייסד את השיטה של המשנה הסדורה. הוא שייך לקבוצה הראשונה שלמדה את כל הש"ס עם הרב סבתו בראשית הדרך. השנה מוביל תכנית ללימוד כל הש"ס בישב"ג
הרב גבריאל גולדמן
למד במעלה אדומים ובארץ חמדה מכהן כרב הישוב "כפר אדומים" בו הוא מתגורר ובמקביל מעביר שיעורים ב"מאור טוביה", מכהן כרב משיב במסגרת מכון פועה, וכן חבר ברבני צהר.יתכן שיוכל לענות לשאלות
הרב חיים גרינשפן
הרב גרינשפן הינו מוותיקי הרמים בישיבה. מכניס את תלמידי שיעור ב' ללימוד בעיון יסודי. מוסר שיעורים נוספים לכל הישיבה. מתגורר בירושלים.
הרב יצחק סבתו
למד בישיבה התיכונית והגבוהה במצפה יריחו. שימש כרב גרעין רמת השרון (אחד משלשת הגרעינים שיצאו מהישיבה) עתה משמש כר"מ שיעור א' ומעביר שיעורים נוספים לכלל תלמידי הישיבה. הרב משמש כיו"ר גרעין תורני קרית אונו
הרב צדוק אליאס
למד בישיבת ההסדר שעלבים וכן בישיבת מרכז הרב ובכולל ארץ חמדה. משמש בישיבה כר"מ של שיעור ג', גר בירושלים.
הרב יעקב חזן
למד בישיבת הכותל במסגרת ההסדר. בסיום השירות הצבאי חזר לישיבה ללימוד בקיאות ולימוד הלכה במסגרת כולל אברכים. מס' שנים לימד בכולל בעיר דימונה וכעת מלמד גמרא בעיון אליבא דהלכתא בישיבת מאור טוביה.