מסמכים

PARASHAT KI TISA - Engraved on the Tablets

PARASHAT KI TISA - Engraved on the Tablets נפוץ

G-d’s creations are designed in a very specific manner. Consider, for example, the human body. Its development is programmed and encoded in the nucleus of each of its billions of cells. The genetic code withi...
Parashat Terumah  - Pure Gold Inside and Outside

Parashat Terumah - Pure Gold Inside and Outside נפוץ

The inside and the outside of the Ark, in which the Tablets of the Torah were held, were thus the same; both were covered with pure gold. From this unique design, the Gemara learns a very significant lesson for...
logo arc

Parashat Mishpatim - The Eternal Covenant נפוץ

None of the Sages provide sources for their words, though we know that the Torah uses the word “covenant” to refer to both circumcision (B’reshit 17,11), as R. Yehuda said, and to Torah (Sh’mot 24,7), a...
logo arc

Parashat Yitro - נפוץ

logo arc

PARASHAT VAERA - Moshe and Aharon נפוץ

When we look at these two verses describing the roles of Moshe and Aharon, a difficulty arises: They emphasize the wrong roles for each! Regarding Aharon, we know that because of his speaking skills, he was to ...
PARASHAT SH'MOT - Lights and Means

PARASHAT SH'MOT - Lights and Means נפוץ

The appearance of “prophetic light” fills us with vision replete with great spiritual ambitions. Lights of this type flood the soul with longing for the revelation of the Divine Presence that is to spread t...
PARASHAT VAY’CHI - The War for Existence

PARASHAT VAY’CHI - The War for Existence נפוץ

This change is critical, for we know that the division of the Nation of Israel into 12 tribes is very significant. Twelve is the number of signs of the zodiac, and the number of diagonals on a cube – symbol o...
Parashat Vayigash - A Man with Insight and Wisdom

Parashat Vayigash - A Man with Insight and Wisdom נפוץ

Yosef clearly has this ability, as Pharaoh instinctively sees – but he is even more skilled than that: He was also able to implement the Divine program for the fulfillment of the Covenant Between the Pieces t...
logo arc

Parashat Vayishlach - Do Not Fear, My Servant Yaakov נפוץ

Yaakov's immediate and surprising reaction, as we read in the next verse, was fear: "He was greatly afraid!" This is precisely the opposite of his grandfather Avraham's reaction upon hearing that his nephew Lot...
Parashat Toldot- The Divine Lottery

Parashat Toldot- The Divine Lottery נפוץ

קטגוריות

שיעורים אחרונים כללי

logo arc פרשת דברים - תוכחה טהורה נפוץ

"אֵלֶּה הַדְּבָרִים אֲשֶׁר דִּבֶּר מֹשֶׁה...". האם באמת רק את הדברים האלה אמר משה רבנו? היכן כל התורה כולה? מדוע נפסלו...
logo arc פרשת מסעי - צופן המסעות נפוץ

מי שרגיל בפסוקי התורה המתומצתים ורַבֵּי-המשמעות, מתקשה למצוא משמעות לפירוט מסעות בני ישראל במדבר. איזה ערך יש לדין ...
logo arc פרשת פנחס - פנחס הוא אליהו נפוץ

מה פירוש הדבר שפינחס הוא אליהו?על שאלה זו משיב המדרש בפרקי דרבי אליעזר: "היסב הקב"ה שמו של פינחס כשמו של אליהו מתושב...