מסמכים

logo arc

Parashat Shoftim - Keep the Faith

The eager chase after all sorts of seers and fortune tellers can cause havoc and ruin for both the individual and the entire nation, no less than the reliance on idols of wood and stone. The Torah describes thi...
Parashat Va'etchanan - Prophetic Strength

Parashat Va'etchanan - Prophetic Strength

We thus have an Isosceles triangle of prophecy, Torah and prayer, in which the two equal angles are Torah and prayer, and the vertex is prophecy. All three of them cannot develop and advance without the joy of ...
Parashat Ekev - Test of Faith

Parashat Ekev - Test of Faith

Why, then, must G-d test a man, or a nation? He already knows perfectly well our potential and that which is in our hearts. What can a test show that He doesn’t already know? It can only be that the Divine...
logo arc

Parashat D'varim - Rebuke, Pure and Clean

Let us now see how this Eleh-V’eleh principle operates in D'varim. The verse begins with the word Eleh, These are, meaning that it cancels out what was said before. Can this be true? Is the entire Torah, othe...
logo arc

Parashat Masei - The Code of Israel's Travels

When reading the Torah, we are accustomed to carefully-measured formulations, in which each word is meticulously chosen and can be understood in many ways. This is why the list of every single journey and encam...
logo arc

Parashat Pinchas - Pinchas and Eliyahu

logo arc

Parashat Sh'lach - The Spies' Failure נפוץ

The reason? The Sin of the Spies. Of the twelve leading members of the nation who were sent to scout out the Land, ten of them returned with a negative and discouraging report. The nation not only believed them...
Parashat Behaalotecha - When the Ark Traveled

Parashat Behaalotecha - When the Ark Traveled נפוץ

This wondrous passage of Vay'hi binso'a ha'aron, set off by upside-down nuns before and after it, incorporates within it G-d's great concern for His People Israel. It describes how His Ark goes before them to f...
Parashat Bechukotai - Between Faith and Trust: Part One

Parashat Bechukotai - Between Faith and Trust: Part One נפוץ

קטגוריות

שיעורים אחרונים כללי

logo arc פרשת שופטים - תמים תהיה נפוץ

ההיסחפות אחרי מגידי עתידות למיניהם, עלולה לגרום חורבן והרס ליחיד ולאומה לא פחות מן ההישענות על פסילי עץ ואבן. התור...
פרשת ואתחנן - כח ברוח השם פרשת ואתחנן - כח ברוח השם נפוץ

המשולש הזה של תורה, תפילה ונבואה, הוא משולש שווה שוקיים. שתי צלעות המשולש הם תורה ותפילה. התורה היא דרך ה' המכַוונת א...
פרשת עקב - המבחן באמוני פרשת עקב - המבחן באמוני נפוץ

לשם מה צריך ה' לנסות אדם בודד או עם שלם, הרי הוא מכיר את היכולת הפוטנציאלית עד תומה? מכאן שמטרת הניסיון והמבחן איננה ...
פרשת ראה - צדק ומשפט חסד ורחמים פרשת ראה - צדק ומשפט חסד ורחמים נפוץ

עלינו להתעמק יותר בהגדרת מידת הרחמים. מטבע הדברים, רחמים מהווים גם ביטוי לחולשה אנושית. קיים בנו קושי רגשי רב לראות...
logo arc פרשת דברים - תוכחה טהורה נפוץ

"אֵלֶּה הַדְּבָרִים אֲשֶׁר דִּבֶּר מֹשֶׁה...". האם באמת רק את הדברים האלה אמר משה רבנו? היכן כל התורה כולה? מדוע נפסלו...
logo arc פרשת מסעי - צופן המסעות נפוץ

מי שרגיל בפסוקי התורה המתומצתים ורַבֵּי-המשמעות, מתקשה למצוא משמעות לפירוט מסעות בני ישראל במדבר. איזה ערך יש לדין ...