תשובות לשאלות החדשות - איסור והיתר - הלכה
הרב יעקב סבתו
כח סיוון תשע
 
להלן טבלה בה תוכלו למצוא קישורים לתשובות לשאלות החדשות (שאינן מופיעות בספריו של הרב קידר זצ"ל) שהופיעו במבחני הרבנות הראשית. התשובות מסודרות לפי הסימנים בשו"ע.

 

ריכוז תשובות לשאלות החדשות
שהופיעו במבחנים לרבנות הראשית

(לקבלת תשובות לשאלות הישנות יותר, 
תוכלו לרכוש את ספרי שו"ת היכל שלמה של הרב קידר זצ"ל
בקישור הבא: אתר גאולה)

לחצו על הקישורים הבאים

סימן

ס"ז
ס"ט
ע
ע"ו
פ"ז
צ"ב
צ"ד
צ"ה
צ"ו
צ"ח
ק
ק"א
ק"ב
ק"ה
ק"ט
ק"י
קי"א
קי"ב
קי"ג
ק"כ