פאנל אנשי תורה בעולם העשיה - חלק א - שיעורי וידאו
מנהל האתר
כו אייר תשע
 
בין יום העצמאות ליום ירושלים, התקיים בישיבה פאנל מיוחד במינו: אנשי תורה בעולם העשיה הציבורית. באותו דיון נדונו בעיות השעה במבט תורני עם דגש לשילוב לעולם העשיה הציבורית. מוגש לכם חלקו הראשון