בית הדין שליד הישיבה במצפה ירחו

בית הדין

כט אדר התשעז | 27.03.17

בית הדין שליד הישיבה במצפה ירחוווו

אבן דרך בתהליך גאולת ישראל הוא 'אשיבה שופטייך כבראשונה'. בדורנו אנו עדים להתפתחות גדולה במשפט העברי בתחום דיני הממונות לצד דיני משפחה. יותר ויותר מאנשי התורה מפנימים את ההיזקקות לדין התורה ומשלבים אותו באורח חייהם.

כחלק מחזון זה מקימה הישיבה, בעזרת ד', בית דין לדיני ממנות שיכהנו בו דיינים מבוגרי הישיבה בכל אתר ואתר, שעברו את מבחני חושן משפט של הרבנות הראשית.

בבית הדין יהיה ניתן לקיים דיני תורה ברמה גבוהה, מתוך ממשק וידע רחב בחוקי המדינה ובבעיות המודרניות.

הבית דין שליד הישיבה במצפה ירחו שם לעצמו מטרה לשרת את בוגרי הישיבה במענה הלכתי לשאלות המתעוררות בדיני ממונות העולות חדשות לבקרים לכל אדם בהמשך חייו: בהלכות הלוואה, שכנים, שותפים, מקח וממכר, הונאה, השבת אבידה, ירושה, שומרים, שכירות בתים, פועלים ודיני נזיקין.

החזון של בית הדין הוא לעבד ולתרגם את דיני חושן משפט למציאות בת ימינו. לחדד את חשיבות לימוד דיני חושן משפט, להחדירם למודעות הציבור ובכך להרבות שלום בעולם.

שאלות ותשובות מבית הדין ילמדו בע"ה בישיבה הגבוהה, וישלימו את הלימוד העיוני בצד המעשי של חיי היום יום.

 באתר האינטרנט של הישיבה ניתן יהיה למצוא פסקי דין,מאמרים, שאלות ותשובות קצרות, וחומרי עזר עבור הלומדים לבחינות ההסמכה לדיינות.

ניתן לשלוח שאלות לכתובת: betdin.my@gmail.com

פעילות בית הדין תתקיים בהכוונת ראשי הישיבה, ובהובלת הרב ישועה רטבי שליט"א, אשר הוסמך לדיינות ולרבנות עיר על ידי הרבנות הראשית לישראל.ומשמש כדיין באיגוד בתי הדין לממונות בישוב מצפה ירחו וכן בבית דין "ארץ חמדה-גזית" בירושלים.

ומשמש כדיין ביישוב מצפה יריחו,