תכנית לימודית [הכוללת גם מידע על צוות הרמי"ם] :

עמודים 4 – 7 בפרוספקט

http://www.kiryatmoshe.co.il/crewmembers.php?mador=1&page=1

כאן יוכנס מלל ודיאגראמות ממחישות לתוכנית הלימודים היחודית שבישיבה.