מסמכים

logo arc

Parashat D'varim - Rebuke, Pure and Clean

Let us now see how this Eleh-V’eleh principle operates in D'varim. The verse begins with the word Eleh, These are, meaning that it cancels out what was said before. Can this be true? Is the entire Torah, othe...
logo arc

Parashat Masei - The Code of Israel's Travels

When reading the Torah, we are accustomed to carefully-measured formulations, in which each word is meticulously chosen and can be understood in many ways. This is why the list of every single journey and encam...
logo arc

Parashat Pinchas - Pinchas and Eliyahu

logo arc

Parashat Sh'lach - The Spies' Failure נפוץ

The reason? The Sin of the Spies. Of the twelve leading members of the nation who were sent to scout out the Land, ten of them returned with a negative and discouraging report. The nation not only believed them...
Parashat Behaalotecha - When the Ark Traveled

Parashat Behaalotecha - When the Ark Traveled נפוץ

This wondrous passage of Vay'hi binso'a ha'aron, set off by upside-down nuns before and after it, incorporates within it G-d's great concern for His People Israel. It describes how His Ark goes before them to f...
Parashat Bechukotai - Between Faith and Trust: Part One

Parashat Bechukotai - Between Faith and Trust: Part One נפוץ

Pesach - Double Sanctity: Israel and the Festivals

Pesach - Double Sanctity: Israel and the Festivals נפוץ

What is the source of Israel's ability to single out and sanctify specific times? The answer lies in the Havayah name of G-d. It is actually a compound word comprising all the tenses of being – hayah (was), h...
Parashat Shmini - Taking Responsibility

Parashat Shmini - Taking Responsibility נפוץ

It does not mean that the man will literally carry his sin – but rather that he will bear the responsibility for it, i.e., he will pay its price. That is, whoever is directly responsible for a sin is the one ...
Esther's Word

Esther's Word נפוץ

Esther and Mordechai sent "a letter" – the Book of Esther – to every Jewish community in the world, in which they told the story of the great miracle they experienced. What was their special merit that this...
PARASHAT VAYAK’HEL - Betzalel: For Israel’s Unity

PARASHAT VAYAK’HEL - Betzalel: For Israel’s Unity נפוץ

קטגוריות

שיעורים אחרונים כללי

logo arc פרשת דברים - תוכחה טהורה נפוץ

"אֵלֶּה הַדְּבָרִים אֲשֶׁר דִּבֶּר מֹשֶׁה...". האם באמת רק את הדברים האלה אמר משה רבנו? היכן כל התורה כולה? מדוע נפסלו...
logo arc פרשת מסעי - צופן המסעות נפוץ

מי שרגיל בפסוקי התורה המתומצתים ורַבֵּי-המשמעות, מתקשה למצוא משמעות לפירוט מסעות בני ישראל במדבר. איזה ערך יש לדין ...
logo arc פרשת פנחס - פנחס הוא אליהו נפוץ

מה פירוש הדבר שפינחס הוא אליהו?על שאלה זו משיב המדרש בפרקי דרבי אליעזר: "היסב הקב"ה שמו של פינחס כשמו של אליהו מתושב...