מסמכים

logo arc

Parashat Toldot - The Creator and the Supervisor חדש

Rav Ashi said: Avraham kept even the Rabbinic law of Eruv Tavshilin, as is written: "[He kept] My Torahs" – both the Written Torah and the Oral Torah. This is certainly most difficult to understand: How ca...
logo arc

Parashat Chaye Sarah - Mission of Destiny

The Talmud seems to be saying that the Torah would repeat an entire passage even for just one new item therein. But the message is actually deeper: "When a passage is said once and then repeated, this is a sig...
logo arc

Parashat Vayera - From Covenant to Oath

That is to say, G-d hurried to test Avraham with the Akedah right after his problematic oath to Avimelekh – and it proved to be the oath's rectification, as the above Medrash taught us. Avraham's oath had pre...
Parashat Lekh Lekha - Walking the Land With Avraham

Parashat Lekh Lekha - Walking the Land With Avraham

Though he received so much from Hashem, Avraham never saw these gifts in terms of personal acquisitions, but only as tools for his mission as a soldier in G-d's army. As far as Avraham was concerned, he never r...
Parashat Noach - The Land’s Redemption

Parashat Noach - The Land’s Redemption

Noach “planted” himself in one set location on the earth, as opposed to the wandering Kayin, and planted a grape orchard there. His hope was that the wine he would thus produce would serve as an offering to...
logo arc

Parashat B'reshit -Sending Off vs. Expelling

Adam HaRishon, the first man, failed in his mission to fulfill the one and only commandment that G-d gave him: not to eat from the Tree of Knowledge. As a result, he was expelled from the Garden of Eden. The ne...
Parashat Vayelekh  - When G-d Turns Away

Parashat Vayelekh - When G-d Turns Away נפוץ

Parashat Nitzavim - The Ladder of Repentance

Parashat Nitzavim - The Ladder of Repentance נפוץ

Parashat Ki Tetze - Laws of Nature, Laws of Justice

Parashat Ki Tetze - Laws of Nature, Laws of Justice נפוץ

This principle also applies to one's relation with Hashem. Everyone has a certain status, and to change it, for better or for worse, requires a reason to do so – accompanied by evidence for such. As long as t...
logo arc

Parashat Ki Tavo - Holy Nation נפוץ

The process by which the Nation of Israel was formed and shaped was long and twisted. It began with Hashem's revelation to Avraham Avinu, continued with the Stand at Mt...

קטגוריות

שיעורים אחרונים כללי

logo arc חיי שרה - שליחות גורלית נפוץ

אם ראית פרשה שנאמרה ונשנית, אות הוא כי התורה הצפינה כאן מידע חשוב. את המידע הזה נוכל לגלות על ידי השוואה בין שתי הפרש...
logo arc פרשת וירא - מברית לשבועה נפוץ

שבועת אברהם לאבימלך גרמה לעיכוב בני ישראל במדבר, במקום להיכנס מיידית לארץ ישראל. העיכוב הוביל לחטא עגל הזהב, שבעטיו ...
פרשת לך לך - קום התהלך בארץ פרשת לך לך - קום התהלך בארץ נפוץ

האם לאברהם אבינו, בחיר ה', שקיבל כל כך הרבה מתנות והבטחות מאת ה', לא היה על מה להודות? השאלה הזאת תוביל אותנו להעמקה בה...
פרשת נח - גאולת האדמה פרשת נח - גאולת האדמה נפוץ

נח שהוא איש האדמה, קובע את עצמו במקום אחד ונוטע בו כרם ענבים. נח מקווה, שהיין שיפיק מן הכרם, ישמש קרבן לה' כנסך על גבי ה...
logo arc פרשת בראשית - שילוח וגירוש נפוץ

כישלונו של אדם הראשון במילוי המצווה האחת והיחידה שהיה עליו לבצע, הוביל אותו חוץ לגן עדן. גם קין, בנו של אדם הראשון, שה...