מסמכים

logo arc

parashat shmot - Send Someone Else!

The situation can be compared to a discussion between a real estate agent and a potential buyer of a luxurious penthouse apartment. The agent spreads out a map of the building, and begins explaining the great d...
logo arc

Parashat Vayigash - All is Foreseen, Permission is Granted

There appears to be a built-in contradiction: If “all is foreseen,” meaning that everything is a product of the Divine plan, then how can it be that “permission is granted” to each person to choose his ...
parashat Vayishlach - Rock of Israel, House of Israel

parashat Vayishlach - Rock of Israel, House of Israel

The Torah portion of Vayishlach marks the passage of 34 years since Yaakov left his home – 34 years since his exalted dream of the heavenward-bound ladder, when G-d promised never to abandon him and to grant ...
Parashat Vayetze - The Heart's Desire

Parashat Vayetze - The Heart's Desire נפוץ

Why is it that for this-worldly requests, we must be modest, while when it comes to spirituality, we may be bold and even brazen?...
logo arc

Parashat Toldot - The Creator and the Supervisor נפוץ

Rav Ashi said: Avraham kept even the Rabbinic law of Eruv Tavshilin, as is written: "[He kept] My Torahs" – both the Written Torah and the Oral Torah. This is certainly most difficult to understand: How ca...
logo arc

Parashat Chaye Sarah - Mission of Destiny נפוץ

The Talmud seems to be saying that the Torah would repeat an entire passage even for just one new item therein. But the message is actually deeper: "When a passage is said once and then repeated, this is a sig...
logo arc

Parashat Vayera - From Covenant to Oath נפוץ

That is to say, G-d hurried to test Avraham with the Akedah right after his problematic oath to Avimelekh – and it proved to be the oath's rectification, as the above Medrash taught us. Avraham's oath had pre...
Parashat Lekh Lekha - Walking the Land With Avraham

Parashat Lekh Lekha - Walking the Land With Avraham נפוץ

Though he received so much from Hashem, Avraham never saw these gifts in terms of personal acquisitions, but only as tools for his mission as a soldier in G-d's army. As far as Avraham was concerned, he never r...
Parashat Noach - The Land’s Redemption

Parashat Noach - The Land’s Redemption נפוץ

Noach “planted” himself in one set location on the earth, as opposed to the wandering Kayin, and planted a grape orchard there. His hope was that the wine he would thus produce would serve as an offering to...
logo arc

Parashat B'reshit -Sending Off vs. Expelling נפוץ

Adam HaRishon, the first man, failed in his mission to fulfill the one and only commandment that G-d gave him: not to eat from the Tree of Knowledge. As a result, he was expelled from the Garden of Eden. The ne...

קטגוריות

שיעורים אחרונים כללי

logo arc פרשת שמות - ביד תשלח

מתווך דירות מנסה לעניין לקוח בדירת גג יוקרתית. המתווך פורס מפה לפני הלקוח ומתאר בפניו את מעלותיה של הדירה המוצעת וא...
logo arc פרשת ויגש - הכל צפוי והרשות נתונה נפוץ

לכאורה יש כאן סתירה גלויה בין הפִּסקה "הכול צפוי", שמשמעותה היא, שכל מה שמתרחש הוא תכנון אלוקי מלמעלה, לבין הפִּסקה "ו...
פרשת וישלח - אבן ישראל ובית ישראל פרשת וישלח - אבן ישראל ובית ישראל נפוץ

34 שנים עברו מאז התגלה חלום הסולם הנשגב ליעקב אבינו. הגיעה השעה לקיום נדרו ולבנות בית לעבודת ה' בבית אל "וַיַּצֵּב יַע...
פרשת ויצא - משאלת לב פרשת ויצא - משאלת לב נפוץ

האם אנחנו רשאים לבקש מאת ה' כל מה שלבנו חפץ ולא תֵחַשֵׁב פנייתנו אליו כחוצפה? ...
logo arc פרשת תולדות - הבורא והמשגיח נפוץ

logo arc חיי שרה - שליחות גורלית נפוץ

אם ראית פרשה שנאמרה ונשנית, אות הוא כי התורה הצפינה כאן מידע חשוב. את המידע הזה נוכל לגלות על ידי השוואה בין שתי הפרש...