מסמכים

Parashat Vayelekh  - When G-d Turns Away

Parashat Vayelekh - When G-d Turns Away

Parashat Nitzavim - The Ladder of Repentance

Parashat Nitzavim - The Ladder of Repentance

Parashat Ki Tetze - Laws of Nature, Laws of Justice

Parashat Ki Tetze - Laws of Nature, Laws of Justice

This principle also applies to one's relation with Hashem. Everyone has a certain status, and to change it, for better or for worse, requires a reason to do so – accompanied by evidence for such. As long as t...
logo arc

Parashat Ki Tavo - Holy Nation

The process by which the Nation of Israel was formed and shaped was long and twisted. It began with Hashem's revelation to Avraham Avinu, continued with the Stand at Mt...
logo arc

Parashat Shoftim - Keep the Faith

The eager chase after all sorts of seers and fortune tellers can cause havoc and ruin for both the individual and the entire nation, no less than the reliance on idols of wood and stone. The Torah describes thi...
Parashat Va'etchanan - Prophetic Strength

Parashat Va'etchanan - Prophetic Strength

We thus have an Isosceles triangle of prophecy, Torah and prayer, in which the two equal angles are Torah and prayer, and the vertex is prophecy. All three of them cannot develop and advance without the joy of ...
Parashat Ekev - Test of Faith

Parashat Ekev - Test of Faith

Why, then, must G-d test a man, or a nation? He already knows perfectly well our potential and that which is in our hearts. What can a test show that He doesn’t already know? It can only be that the Divine...
logo arc

Parashat D'varim - Rebuke, Pure and Clean נפוץ

Let us now see how this Eleh-V’eleh principle operates in D'varim. The verse begins with the word Eleh, These are, meaning that it cancels out what was said before. Can this be true? Is the entire Torah, othe...
logo arc

Parashat Masei - The Code of Israel's Travels נפוץ

When reading the Torah, we are accustomed to carefully-measured formulations, in which each word is meticulously chosen and can be understood in many ways. This is why the list of every single journey and encam...

קטגוריות

שיעורים אחרונים כללי

פרשת וילך - הסתר פנים פרשת וילך - הסתר פנים נפוץ

מהו העונש הצפוי על הפרת הברית? ה' מודיע שהוא רק מסתיר את פניו, אולם אין מצידו הפרת הברית. במילים אחרות, למרות שעם ישרא...
פרשת ניצבים - סולם התשובה פרשת ניצבים - סולם התשובה נפוץ

פרשת ניצבים מתארת בצורה מדויקת ובפירוט רב את תהליך התשובה שיתחולל בעם ישראל באחרית הימים. סולם התשובה הזה מכיל ארב...
פרשת כי תצא - חוקי הטבע וחוקי התורה פרשת כי תצא - חוקי הטבע וחוקי התורה נפוץ

כל אדם המוחזק בחפץ מסוים, אנו מניחים כי הוא בעליו. כדי לשנות את מעמד החפץ צריך הוכחות חותכות. הכלל הזה מורחב גם למערכ...
logo arc פרשת כי תבוא - עם קדוש נפוץ

תהליך יצירתו וגיבושו של עם ישראל, ארוך ומפותל. ראשיתו בהתגלות ה' לאברהם אבינו, המשכו במעמד הר סיני, וסופו ערב הכניסה ...
logo arc פרשת שופטים - תמים תהיה נפוץ

ההיסחפות אחרי מגידי עתידות למיניהם, עלולה לגרום חורבן והרס ליחיד ולאומה לא פחות מן ההישענות על פסילי עץ ואבן. התור...