מסמכים

Parashat Toldot- The Divine Lottery

Parashat Toldot- The Divine Lottery

Parashat Chaye Sarah - The Full Price

Parashat Chaye Sarah - The Full Price

This story illustrates the most basic rules of business: Where there is great demand, the price rises, and where there is too much in supply, the price decreases. In addition, the buyer always derides the mer...
Parashat Vayera - Standing Before G-d

Parashat Vayera - Standing Before G-d

The next verses will surprise us, then, as they show that there is actually much more to "standing before Hashem" than bodily strength. It also includes the psychological and ethical capacities to speak to G-d ...
Parashat Lekh Lekha -  Personal Perfection, National Mission

Parashat Lekh Lekha - Personal Perfection, National Mission נפוץ

No rhyme or reason is presented as explanation for such a severe Divine decree. It is not likely to be a punishment for a sin, for the coming generations that are to suffer the enslavement have not yet been bor...
logo arc

Parashat Noach- Two Tiers in G-d's Name

The Torah gives us various keys by which to understand its hidden meanings. One of the most important of these keys is the specific Name of G-d that appears in a given Torah portion or passage. Let us clarify t...
Parashat B'reshit - The Trees of Life and Knowledge

Parashat B'reshit - The Trees of Life and Knowledge

Let us consider, for instance, the challenging issue of the Tree of Knowledge, the fruit of which G-d told Adam and Chava (Eve) not to eat. What was the nature of this tree? Was it really so wondrous that it ac...
logo arc

Parashat Ki Tetze - Parashat Ki Tetze נפוץ

On the one hand, Hashem looks out for the downtrodden: He "executes judgment for the orphan and widow, and loves the foreigner, giving him bread and clothing" (Dvarim 10,18) - but on the other hand, this does n...
logo arc

Parashat Nitzavim - נפוץ

A strange question! Is it not obvious that the path G-d deems straight and correct for a Jew is that of meticulous observance of the Torah's commandments?...
Parashat Shoftim  The Test of Prophecy

Parashat Shoftim The Test of Prophecy נפוץ

The most famous story of false prophecy occurred during the period of Ahab, King of Israel. Four hundreds of these bogus seers unanimously advised him to make war with Aram, promising him victory. But the bitte...
Parashat Re'eh - G-d's Chosen Place

Parashat Re'eh - G-d's Chosen Place נפוץ

Thus, the place was chosen, but it was not revealed for various reasons. But why does the Torah take the trouble, no fewer than 22 times, to refer to the location as "the place that He will choose" - emphasizin...

קטגוריות

שיעורים אחרונים כללי

פרשת תולדות - הגורל פרשת תולדות - הגורל נפוץ

1) מדוע התעקש יצחק אבינו לברך את עשיו, למרות אופיו הקשה והשלילי? 2) מדוע בחרה רבקה בדרך לא ישרה, כדי שהצדק - כפי שהוא נר...
פרשת חיי שרה פרשת חיי שרה נפוץ

פרשת חיי שרה - בְּכֶסֶף מָלֵא פרשת חיי שרה - בְּכֶסֶף מָלֵא נפוץ

בסיפור קניית מערת המכפלה, מתנהגים המוכר והקונה בצורה הפוכה לחלוטין מכללי המסחר. אברהם אבינו, הקונה, מדגיש את חשיבו...
פרשת וירא - עמידה לפני השם פרשת וירא - עמידה לפני השם נפוץ

פרשת לך לך - שלמות אישית ושליחות לאומית פרשת לך לך - שלמות אישית ושליחות לאומית נפוץ

גזירת השִעבוד היא גזרה קשה מאוד. על פניה היא נראית כהחלטה אלוקית ללא סיבה גלויה לעין. האם ייתכן שהגזירה הזאת היא עו...
logo arc פרשת נח - שני רבדים בשם השם נפוץ

במאמר הזה, נתעכב על ההבדל בין השימוש בשם "אלוקים" לבין השימוש בשם הוויה. שם "אלוקים", הוא יותר כללי ודומה למלך או שופט. ...