שיעורי הישיבה הגבוהה

logo arc הדיני גניזה , יסודות הדינים, הפטורים מגניזה המשך נפוץ

כ"ו אדר התשע"ח
13.03.2018

audio
בקטגוריה הלכה
logo arc אורות הקודש , שיעור מספר 22 , - פסקאות לז, לח נפוץ

כ"ו אדר התשע"ח
13.03.2018

logo arc מורה נבוכים , שיעור מספר 22 , סיום פרק י''ג - תכלית המציאות נפוץ

כ"ו אדר התשע"ח
13.03.2018

logo arc קהלת , שיעור מספר 22 , משמעות השם של האדם נפוץ

כ"ו אדר התשע"ח
13.03.2018

audio
בקטגוריה קהלת
logo arc מאמר הדור , שיעור מספר 7 , דעת א-לקים בתמצית נפוץ

כ"ה אדר התשע"ח
12.03.2018

audio
בקטגוריה מאמר הדור
logo arc מסילת ישרים , המשך מידת הענווה נפוץ

כ"א אדר התשע"ח
08.03.2018

שיעורי הישיבה התיכונית

pdf
בקטגוריה עלון לנוער
ויקרא - המשך כך | תתקרב, תתקרב ויקרא - המשך כך | תתקרב, תתקרב נפוץ

כ"ט אדר התשע"ח
16.03.2018

pdf
בקטגוריה עלון לנוער
ויקהל פקודי- חיים בצבע כסף , הקרב על החיים ויקהל פקודי- חיים בצבע כסף , הקרב על החיים נפוץ

כ"ב אדר התשע"ח
09.03.2018

צבא נשי | פעולת חב"ב | חומצת לימון | ונשמה חולה | שב"צ. לומדים תורה, ובכיף...
pdf
בקטגוריה עלון לנוער
כי תשא - צבא ה' | מי אתה, עם ישראל? כי תשא - צבא ה' | מי אתה, עם ישראל? נפוץ

ט"ו אדר התשע"ח
02.03.2018

סיפור חסידי ופירוש של הרבי | המשמעות הקריטית של חטא העגל | מה הקשר בין שיכורים, חולים ועם ישראל? | וכמה בצק צריך בשביל ...
pdf
בקטגוריה עלון לנוער
logo arc זכור תצוה - השוּק של החיים | שלום, אני. מי אתה? נפוץ

ח' אדר התשע"ח
23.02.2018

מצוות פורים התחפשו. דרשת רב הפורים של השב"ציה | טור עומק מיוחד על מי שאנחנו. לא רק למלכות אסתר | מה העניין להשתכר? - טור ...
pdf
בקטגוריה עלון לנוער
תרומה - ענקית בריבוע | נותנים לה' מקום תרומה - ענקית בריבוע | נותנים לה' מקום נפוץ

א' אדר התשע"ח
16.02.2018

סיפורי דבה וצפלוחה | למה "רופא חולי עמו ישראל"? מה עם הגויים? הם לא חולים?! | המשכן שבנינו בדרך ממצרים | והרב קוק על יראת ...
pdf
בקטגוריה עלון לנוער

קטגוריות

שיעורים אחרונים כללי

לפסח  במסות באותות ובמפתים לפסח במסות באותות ובמפתים נפוץ

הופעת נֵס על טבעי אינה מתרחשת בפתאומיות. קיים תהליך מסודר הכולל הכנות מתאימות, ששיאן הוא הופעת הנס. ...
לפסח - לחם עוני לפסח - לחם עוני נפוץ

כיצד פרשו חז"ל את הבטוי "לחם עוני" ומה המשמעויות החדשות והעמוקות בכוונת חז"ל...
logo arc פסח נפוץ