שאלות הסמכה שנשאלו במבחני הרבנות הראשית לישראל.

הערה חשובה: בכל תשובה יש להרחיב ככל הניתן על כל הנושא מהגמרות, הראשונים השו"ע ונו"כ.