רישום תלמידים

במסגרת ימי הראיונות, נבדוק את רמתו של הבן במתמטיקה ואנגלית, לכן נא להצטייד במחשבון ובמילונית.

בנוסף נא להביא ליום הבחינות את הציוד הבא:

1) צילום תעודות כיתה ז'.

2) כלי כתיבה.

3) צילום ת.ז. + ספח של ההורים.

4) דמי רישום בסך 150 ש"ח.

טופס רישום מועמד לישיבה התיכונית נתיבות יוסף