מכת מדינה קורונה - האם ניתן לבטל חוזים בגלל נגיף הקורונה? מהי ההגדרה של מכת מדינה?

במציאות היום הפרה של חוזה עלולה לגרום למניעת רווח של הצד השני. במאמר זה נדון, האם ניתן לחייב את הצד שהפר את החוזה במניעת רווח.

 באופן כללי, עקרון הקטנת הנזק קיים רק בנזקי גוף ולא בנזקי ממון. לכן ניזק שיכל להקטין נזקי גוף, אך הוא לא פעל בכדי לצמצם את הנזק, וכתוצאה מכך הנזק התרחב - המזיק לא חייב לשלם על נזקי גוף.

 האם הנתבע יכול לדרוש מהתובע שיכתוב כתב תביעה בו הוא יפרט את מהות התביעה, והאם הנתבע כיול לסרב לדון כל עוד הוא לא יודע על מה רוצים לתבוע אותו?

 שני צדדים מבקשים לשלוח את טענותיהם בכתב דרך המייל. האם ניתן לפסוק על סמך החומר שהתקבל?

  האם בית דין לערעורים מחויבים לזמן את שני הצדדים לשמיעת טענותיהם, או שיכולים לפסוק על סמך קריאת פרוטוקולים?

כיצד ההלכה מתייחסת לשמירה בפרטיות ברשתות חברתיות 

 יש איסור להלבין פני חברו, וכפי שנאמר במשנה במסכת אבות: "והמלבין פני חברו ברבים... - אין לו חלק לעולם הבא".

 אדם שמבטל שידוך ובעקבות כך נגרמה בושה לצד השני, האם צריך לשלם פיצוי כספי?

 אדם שפרסם דבר אמת שגורם לפגיעה בזולת - האם יש חיוב בפיצוי?

 מצוות פריה ורביה כוללת בתוכה שלוש מצוות, כפי שמפורט במאמר. המאמר דן בשאלה האם מותר למכור ספר תורה לצורך קיום מצוות אלו.

 במאמר זה נעסוק ביחס בין שני ערכים יסודיים האמת והשלום, וכיצד יש להתייחס למצבים בהם יש מתח בניהם.