אירועי חנוכה בישיבה הגבוהה מתקרבים, מוזמנים להתעדכן על השעות והימים באתר