בצער רב אנו מודיעים על פטירתו של ר' יצחק עובד זכרונו לברכה חמיו של מרן ראש הישיבה ואביה של הרבנית רונית שיבדלו לחיים. 

ההלוויה תתקיים הלילה בשעה 11:00  בבית הקברות סנהדריה צומת בר אילן.

ובילע המוות לנצח ומחה ד' א-לוהים דמעה מעל כל פנים..