בימים אלו מתקיימים שבועות ישיבה מרוכזים של תלמידי הישיבה התיכונית. שבו"שים נוספים שרוצים להגיע מוזמנים להיות בקשר.