מעמד סיומי מסכתות והקרנת הסרט 'אנו רצים'

יום שני, 14 במאי 2018