בית הדין שליד הישיבה במצפה ירחוווו

אבן דרך בתהליך גאולת ישראל הוא 'אשיבה שופטייך כבראשונה'. בדורנו אנו עדים להתפתחות גדולה במשפט העברי בתחום דיני הממונות לצד דיני משפחה. יותר ויותר מאנשי התורה מפנימים את ההיזקקות לדין התורה ומשלבים אותו באורח חייהם.

כחלק מחזון זה מקימה הישיבה, בעזרת ד', בית דין לדיני ממנות שיכהנו בו דיינים מבוגרי הישיבה בכל אתר ואתר, שעברו את מבחני חושן משפט של הרבנות הראשית.

בבית הדין יהיה ניתן לקיים דיני תורה ברמה גבוהה, מתוך ממשק וידע רחב בחוקי המדינה ובבעיות המודרניות.

הבית דין שליד הישיבה במצפה ירחו שם לעצמו מטרה לשרת את בוגרי הישיבה במענה הלכתי לשאלות המתעוררות בדיני ממונות העולות חדשות לבקרים לכל אדם בהמשך חייו: בהלכות הלוואה, שכנים, שותפים, מקח וממכר, הונאה, השבת אבידה, ירושה, שומרים, שכירות בתים, פועלים ודיני נזיקין.

החזון של בית הדין הוא לעבד ולתרגם את דיני חושן משפט למציאות בת ימינו. לחדד את חשיבות לימוד דיני חושן משפט, להחדירם למודעות הציבור ובכך להרבות שלום בעולם.

שאלות ותשובות מבית הדין ילמדו בע"ה בישיבה הגבוהה, וישלימו את הלימוד העיוני בצד המעשי של חיי היום יום.

 באתר האינטרנט של הישיבה ניתן יהיה למצוא פסקי דין,מאמרים, שאלות ותשובות קצרות, וחומרי עזר עבור הלומדים לבחינות ההסמכה לדיינות.

ניתן לשלוח שאלות לכתובת:

פעילות בית הדין תתקיים בהכוונת ראשי הישיבה, ובהובלת הרב ישועה רטבי שליט"א, אשר הוסמך לדיינות ולרבנות עיר על ידי הרבנות הראשית לישראל.ומשמש כדיין באיגוד בתי הדין לממונות בישוב מצפה ירחו וכן בבית דין "ארץ חמדה-גזית" בירושלים.

ומשמש כדיין ביישוב מצפה יריחו,

בית דין לממונות שע"י הישיבה הגבוהה במצפה יריחו הוקם בשנת התשע"ז, מתוך הבנה שאבן דרך משמעותית בתהליך גאולת ישראל היא שותפות בקיום דברי הנביאים 'אשיבה שופטייך כבראשונה'.
בדורנו אנו עדים להתפתחות גדולה במשפט העברי בתחום דיני הממונות לצד דיני משפחה. יותר ויותר מאנשי התורה מפנימים את ההיזקקות לדין התורה ומשלבים אותו באורח חייהם.

כחלק מחזון זה הקימה הישיבה בית דין לדיני ממונות, בו מכהנים דיינים מבוגרי הישיבה בכל אתר ואתר, שעברו את מבחני חושן משפט של הרבנות הראשית. בביה"ד ניתן לקיים דיני תורה ברמה גבוהה, מתוך ממשק וידע רחב בחוקי המדינה ובבעיות המודרניות.

בית הדין לממונות שליד הישיבה במצפה ירחו שם לעצמו מטרה לתת מענה הלכתי לשאלות המתעוררות בדיני ממונות העולות חדשות לבקרים לכל אדם בהמשך חייו: בהלכות הלוואה, שכנים, שותפים, מקח וממכר, הונאה, השבת אבידה, ירושה, שומרים, שכירות בתים, פועלים ודיני נזיקין.

חזון בית הדין הוא לעבד ולתרגם את דיני חושן משפט למציאות בת ימינו. לחדד את חשיבות לימוד דיני חושן משפט, להחדירם למודעות הציבור ובכך להרבות שלום בעולם.
זאת ע"י קיום ימי עיון לבוגרים בנושאים אקטואליים, העברת הרצאות בנושא המשפט העברי, הוצאת חוברות ותקצירי פסקי דין לתועלת הציבור הרחב. כמו כן 
באתר האינטרנט של הישיבה ניתן למצוא תשובות בדיני ממונות ופסקי דין, מאמרים, וחומרי עזר עבור הלומדים לבחינות ההסמכה לדיינות. כמו כן ניתן למצוא באתר סיכומים למסכת שבת ולמסכת גיטין שכתבם הרב ישועה רטבי.

בית הדין הוא הענף המעשי של 'מכון והלכת בדרכיו', ששם לעצמו למטרה לעסוק בהעמקת דרכי החיים שלנו שיהיו מכוונים לאור תורת הגאולה של ארץ ישראל.

בית הדין מפעיל גם 'בית הוראה' בדיני ממונות, בכדי לתת מענה לשאלות בחושן משפט ללא שני צדדים, ניתן לשלוח שאלה למייל בית הדין ומקבלים תשובה חזרה תוך מספר ימים. התשובות המנומקות עולות ג"כ לאתר בית הדין. בחודשים האחרונים בית הדין כתב מאות תשובות לשואלים.

בית הדין פועל בהובלת הרב ישועה רטבי שליט"א, אשר הוסמך לדיינות ולרבנות עיר על ידי הרבנות הראשית לישראל, ומשמש גם כדיין באיגוד בתי הדין לממונות בישוב מצפה ירחו, וכן בבית דין 'ארץ חמדה-גזית' בירושלים.

 

סוג בית הדין: פרטי. בית דין לממונות.

מיקום: קריית הישיבה במצפה ירחו, בית מדרש 'בן ציון'.

אגרה: 100 ₪.

זמני דיון: שעות אחה"צ-ערב, ע"פ תיאום מראש.

 

יצירת קשר:

·         מייל בית הדין:

·         מזכיר בית הדין: ר' אברהם רמר,  0545901886.

שם יהיה כתוב ההרכבים, קורות חיים, טלפונים ליצירת קשר וכו'. בעצם זה סוג של "אודות", רק במקום שיהיה תחת הכותרת "אודות" - שיהיה תחת הכותרת: בית הדין.