מאמרי בית הדין

מעמדו ההלכתי של חוק קוגֶנְטי

מעמדו ההלכתי של חוק קוגֶנְטי

  חלק מדיני העבודה הם חוקים במעמד מוחלט שלא ניתן לבטלם, כי הם נועדו להגן על העובד. למשל שכר מינימום, קרא עוד
פיצויי פיטורים לעובד

פיצויי פיטורים לעובד

  עובד שפוטר זכאי לקבל פיצויי פיטורים בסך שכר של חודש אחד עבור כל שנה שבה הוא עבד, זאת כפיצוי קרא עוד
פיטורי אישה בהריון

פיטורי אישה בהריון

 בכדי לפטר אישה בתקופת ההיריון או חופשת הלידה - יש צורך להגיש בקשה לממונה מטעם שר הכלכלה פיטורין ללא אישור - לא קרא עוד
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11

פסקי דין

אתרוג בקופסה שנמצא פסול או פחות מהודר

קניתי אתרוג בקופסה סגורה. מחיר האתרוג היה 40 ש"ח, לאחר שרכשתי את האתרוג פתחתי וראיתי נקודה שחורה באתרוג בחלק העליון. קרא עוד

האם תרומה שהתקבלה בגלל היזק פוטרת את המזיק

האם תרומה שניתנה לבעל גמ"ח - פוטרת מתשלום אדם שהשאיל חפץ מהגמ"ח. כמו כן האם המזיק חפץ מבוטח - פטור מלשלם בגלל קרא עוד

נזק שנעשה בחפץ ע"י שני אנשים בזמנים שונים

 מזיק ראשון שהזיק חפץ מסוים, לאחר זמן אדם אחר (או הבעלים עצמם) הזיק את החפץ פעם שנייה - האם המזיק הראשון קרא עוד
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37

שאל את הרב.

שלום, אתה מוזמן לשאול שאלה בדיני ממונות ולקבל תשובה מאת רבני בית הדין.

ניתן גם לשלוח שאלות לכתובת: 

שאל שאלה


קוד אבטחה
רענן