logo arc

מישמר התעוררות וסליחות מיוחד! נפוץ

כהכנה לימים הנוראים קיימנו בישיבה ליל מישמר מיוחד!

שיחת חיזוק מאת הרב יואב אוקנין, התוועדות עם הרב אורי סעייד

לימוד עוצמתי של תלמידי הישיבה בחברותות ובחבורות לימוד

ולאחר מכן - סליחות בבית המדרש החדש של הישיבה הגבוהה

בהשתתפות- ראש הישיבה הגבוהה הרב יצחק סבתו, הרב אורי סעייד, הרב שלמה סעייד, הרב אריאל מורה ועוד.

זכינו לחיזוק מיוחד ובהשתתפותם של תלמידי ישיבת השש-הסדר בקריית אונו!

הוספת תגובה

קטגוריות

שיעורים אחרונים כללי

logo arc פרשת שמות - ביד תשלח חדש

מתווך דירות מנסה לעניין לקוח בדירת גג יוקרתית. המתווך פורס מפה לפני הלקוח ומתאר בפניו את מעלותיה של הדירה המוצעת וא...
logo arc פרשת ויגש - הכל צפוי והרשות נתונה נפוץ

לכאורה יש כאן סתירה גלויה בין הפִּסקה "הכול צפוי", שמשמעותה היא, שכל מה שמתרחש הוא תכנון אלוקי מלמעלה, לבין הפִּסקה "ו...
פרשת וישלח - אבן ישראל ובית ישראל פרשת וישלח - אבן ישראל ובית ישראל נפוץ

34 שנים עברו מאז התגלה חלום הסולם הנשגב ליעקב אבינו. הגיעה השעה לקיום נדרו ולבנות בית לעבודת ה' בבית אל "וַיַּצֵּב יַע...
פרשת ויצא - משאלת לב פרשת ויצא - משאלת לב נפוץ

האם אנחנו רשאים לבקש מאת ה' כל מה שלבנו חפץ ולא תֵחַשֵׁב פנייתנו אליו כחוצפה? ...
logo arc פרשת תולדות - הבורא והמשגיח נפוץ

logo arc חיי שרה - שליחות גורלית נפוץ

אם ראית פרשה שנאמרה ונשנית, אות הוא כי התורה הצפינה כאן מידע חשוב. את המידע הזה נוכל לגלות על ידי השוואה בין שתי הפרש...