logo arc

מטרת החיים | הרב שבתי סבתו בניחום אבלים בבית משפחת פז | סיוון תשעט נפוץ

 חלל גדול נוצר בעולם. לפני מספר ימים הוודענו לכך שאחד מבוגרי הישיבה האהובים (מחזור יא) אליעזר יוסף פז השיב את נשמתו לבורא. ....

ראש הישיבה הרב שבתי סבתו ספד לו:

עם כל הקושי שאליעזר עבר הוא נשאר תמיד עם פנים מחיכות. ביקרתי אותו לפני מספר חודשים הוא סבל סבל איום אך העניים שלו האירו והוא סיפר לי על הגעגוע לו לימים בישיבה. אליעזר היה בחור מתוק, ומאוד רגיש, אך היה גם בחור מאוד פעלתן.

העבודה שלו עם בני נוער העבודה הקהילתית שעשה והשליחות שלקח על עצמו. כל הכוחות שלו נווטו בשביל עם ישראל. גם בזמנים הקשים הוא עשה מעל ומעבר למה שהיה יכול וראה את השליחות שלו מעבר ומעבר.

אליעזר המתוק שהיה חלק מאתנו-איננו. נשמתו הטהורה שבה אל מקור מחצבתה אחרי מחלה קשה שזיככה אותו בייסוריה וכך שב נקי וטהור לקודש הקדשים בשמיים. המרחם ינחם את המשפחה בתוך אבלי ציון וירושלים. 

המשפחה יושבת שבעה בבית משפחת פז (רחוב המוריה 54) מצפה יריחו. שחרית - 8:00 מנחה - 19:15 ערבית - 20:10

הוספת תגובה

קטגוריות

שיעורים אחרונים כללי

logo arc חיי שרה - שליחות גורלית חדש

אם ראית פרשה שנאמרה ונשנית, אות הוא כי התורה הצפינה כאן מידע חשוב. את המידע הזה נוכל לגלות על ידי השוואה בין שתי הפרש...
logo arc פרשת וירא - מברית לשבועה נפוץ

שבועת אברהם לאבימלך גרמה לעיכוב בני ישראל במדבר, במקום להיכנס מיידית לארץ ישראל. העיכוב הוביל לחטא עגל הזהב, שבעטיו ...
פרשת לך לך - קום התהלך בארץ פרשת לך לך - קום התהלך בארץ נפוץ

האם לאברהם אבינו, בחיר ה', שקיבל כל כך הרבה מתנות והבטחות מאת ה', לא היה על מה להודות? השאלה הזאת תוביל אותנו להעמקה בה...
פרשת נח - גאולת האדמה פרשת נח - גאולת האדמה נפוץ

נח שהוא איש האדמה, קובע את עצמו במקום אחד ונוטע בו כרם ענבים. נח מקווה, שהיין שיפיק מן הכרם, ישמש קרבן לה' כנסך על גבי ה...
logo arc פרשת בראשית - שילוח וגירוש נפוץ

כישלונו של אדם הראשון במילוי המצווה האחת והיחידה שהיה עליו לבצע, הוביל אותו חוץ לגן עדן. גם קין, בנו של אדם הראשון, שה...
פרשת וילך - הסתר פנים פרשת וילך - הסתר פנים נפוץ

מהו העונש הצפוי על הפרת הברית? ה' מודיע שהוא רק מסתיר את פניו, אולם אין מצידו הפרת הברית. במילים אחרות, למרות שעם ישרא...