logo arc

מטרת החיים | הרב שבתי סבתו בניחום אבלים בבית משפחת פז | סיוון תשעט נפוץ

 חלל גדול נוצר בעולם. לפני מספר ימים הוודענו לכך שאחד מבוגרי הישיבה האהובים (מחזור יא) אליעזר יוסף פז השיב את נשמתו לבורא. ....

ראש הישיבה הרב שבתי סבתו ספד לו:

עם כל הקושי שאליעזר עבר הוא נשאר תמיד עם פנים מחיכות. ביקרתי אותו לפני מספר חודשים הוא סבל סבל איום אך העניים שלו האירו והוא סיפר לי על הגעגוע לו לימים בישיבה. אליעזר היה בחור מתוק, ומאוד רגיש, אך היה גם בחור מאוד פעלתן.

העבודה שלו עם בני נוער העבודה הקהילתית שעשה והשליחות שלקח על עצמו. כל הכוחות שלו נווטו בשביל עם ישראל. גם בזמנים הקשים הוא עשה מעל ומעבר למה שהיה יכול וראה את השליחות שלו מעבר ומעבר.

אליעזר המתוק שהיה חלק מאתנו-איננו. נשמתו הטהורה שבה אל מקור מחצבתה אחרי מחלה קשה שזיככה אותו בייסוריה וכך שב נקי וטהור לקודש הקדשים בשמיים. המרחם ינחם את המשפחה בתוך אבלי ציון וירושלים. 

המשפחה יושבת שבעה בבית משפחת פז (רחוב המוריה 54) מצפה יריחו. שחרית - 8:00 מנחה - 19:15 ערבית - 20:10

הוספת תגובה

קטגוריות

שיעורים אחרונים כללי

פרשת בשלח - מעגלים בשירת הים פרשת בשלח - מעגלים בשירת הים נפוץ

בקיעת ים סוף וטביעתו של חיל פרעה ופרשיו, הם ניסים מופלאים המעוררים התפעלות אדירה המתורגמת לשירה נבואית. עם ישראל שא...
פרשת יתרו - שוכן בערפל פרשת יתרו - שוכן בערפל

לדמיון הפרוע, תפקיד מרכזי בעבודת האלילים. ככל שהאליל דומם יותר, כך הוא משרת טוב יותר את נתינו. עבודת האלילים משתקת את...
פרשת משפטים - עין תחת עין פרשת משפטים - עין תחת עין נפוץ

התורה שבכתב דואגת לפזר רמזים במקומות שונים, ואת המפתח להבנתם ולקישורם זה לזה, היא מפקידה בידיה של התורה שבעל פה. המא...
logo arc פרשת שמות - ביד תשלח נפוץ

מתווך דירות מנסה לעניין לקוח בדירת גג יוקרתית. המתווך פורס מפה לפני הלקוח ומתאר בפניו את מעלותיה של הדירה המוצעת וא...
logo arc פרשת ויגש - הכל צפוי והרשות נתונה נפוץ

לכאורה יש כאן סתירה גלויה בין הפִּסקה "הכול צפוי", שמשמעותה היא, שכל מה שמתרחש הוא תכנון אלוקי מלמעלה, לבין הפִּסקה "ו...
פרשת וישלח - אבן ישראל ובית ישראל פרשת וישלח - אבן ישראל ובית ישראל נפוץ

34 שנים עברו מאז התגלה חלום הסולם הנשגב ליעקב אבינו. הגיעה השעה לקיום נדרו ולבנות בית לעבודת ה' בבית אל "וַיַּצֵּב יַע...