logo arc

מטרת החיים | הרב שבתי סבתו בניחום אבלים בבית משפחת פז | סיוון תשעט נפוץ

 חלל גדול נוצר בעולם. לפני מספר ימים הוודענו לכך שאחד מבוגרי הישיבה האהובים (מחזור יא) אליעזר יוסף פז השיב את נשמתו לבורא. ....

ראש הישיבה הרב שבתי סבתו ספד לו:

עם כל הקושי שאליעזר עבר הוא נשאר תמיד עם פנים מחיכות. ביקרתי אותו לפני מספר חודשים הוא סבל סבל איום אך העניים שלו האירו והוא סיפר לי על הגעגוע לו לימים בישיבה. אליעזר היה בחור מתוק, ומאוד רגיש, אך היה גם בחור מאוד פעלתן.

העבודה שלו עם בני נוער העבודה הקהילתית שעשה והשליחות שלקח על עצמו. כל הכוחות שלו נווטו בשביל עם ישראל. גם בזמנים הקשים הוא עשה מעל ומעבר למה שהיה יכול וראה את השליחות שלו מעבר ומעבר.

אליעזר המתוק שהיה חלק מאתנו-איננו. נשמתו הטהורה שבה אל מקור מחצבתה אחרי מחלה קשה שזיככה אותו בייסוריה וכך שב נקי וטהור לקודש הקדשים בשמיים. המרחם ינחם את המשפחה בתוך אבלי ציון וירושלים. 

המשפחה יושבת שבעה בבית משפחת פז (רחוב המוריה 54) מצפה יריחו. שחרית - 8:00 מנחה - 19:15 ערבית - 20:10

הוספת תגובה

קטגוריות

שיעורים אחרונים כללי

פרשת וילך - הסתר פנים פרשת וילך - הסתר פנים נפוץ

מהו העונש הצפוי על הפרת הברית? ה' מודיע שהוא רק מסתיר את פניו, אולם אין מצידו הפרת הברית. במילים אחרות, למרות שעם ישרא...
פרשת ניצבים - סולם התשובה פרשת ניצבים - סולם התשובה נפוץ

פרשת ניצבים מתארת בצורה מדויקת ובפירוט רב את תהליך התשובה שיתחולל בעם ישראל באחרית הימים. סולם התשובה הזה מכיל ארב...
פרשת כי תצא - חוקי הטבע וחוקי התורה פרשת כי תצא - חוקי הטבע וחוקי התורה נפוץ

כל אדם המוחזק בחפץ מסוים, אנו מניחים כי הוא בעליו. כדי לשנות את מעמד החפץ צריך הוכחות חותכות. הכלל הזה מורחב גם למערכ...
logo arc פרשת כי תבוא - עם קדוש נפוץ

תהליך יצירתו וגיבושו של עם ישראל, ארוך ומפותל. ראשיתו בהתגלות ה' לאברהם אבינו, המשכו במעמד הר סיני, וסופו ערב הכניסה ...
logo arc פרשת שופטים - תמים תהיה נפוץ

ההיסחפות אחרי מגידי עתידות למיניהם, עלולה לגרום חורבן והרס ליחיד ולאומה לא פחות מן ההישענות על פסילי עץ ואבן. התור...