logo arc

מספרים על הרב נריה נפוץ

הרב משה צבי נריה "אבי הכיפות הסרוגות" היה "רב" "מחנך" "ומנהיג רוחני".

הרב זכה ללמד מאות תלמידים בישיבת כפר הרואה, והיה לרב חלק גדול גם בהקמת הישיבה.

זכינו לערוך בישיבה שיחות טד - הרצאות של עד 20 ולספר קצת על דמותו של הרב.

חלק מהרמי"ם בישיבה הם תלמידו של הרב והם שיתפו אותנו ב סיפורים זכרונות ודברי הספד.

הרב אלון בן נתן ר"מ בישיבה [ומתלמידי הרב]:

 

הרב זוכר מיכאלי ר"מ בישיבה [ומתלמידי הרב]:

 

הרב חיים גרינשפן ר"מ בישיבה הגבוהה [ומתלמידי הרב]:

 

הרב יצחק סבתו - ראש הישיבה הגבוהה:

 

 

הוספת תגובה

קטגוריות