logo arc

מספרים על הרב נריה נפוץ

הרב משה צבי נריה "אבי הכיפות הסרוגות" היה "רב" "מחנך" "ומנהיג רוחני".

הרב זכה ללמד מאות תלמידים בישיבת כפר הרואה, והיה לרב חלק גדול גם בהקמת הישיבה.

זכינו לערוך בישיבה שיחות טד - הרצאות של עד 20 ולספר קצת על דמותו של הרב.

חלק מהרמי"ם בישיבה הם תלמידו של הרב והם שיתפו אותנו ב סיפורים זכרונות ודברי הספד.

הרב אלון בן נתן ר"מ בישיבה [ומתלמידי הרב]:

 

הרב זוכר מיכאלי ר"מ בישיבה [ומתלמידי הרב]:

 

הרב חיים גרינשפן ר"מ בישיבה הגבוהה [ומתלמידי הרב]:

 

הרב יצחק סבתו - ראש הישיבה הגבוהה:

 

 

הוספת תגובה

קטגוריות

שיעורים אחרונים כללי

logo arc חיי שרה - שליחות גורלית חדש

אם ראית פרשה שנאמרה ונשנית, אות הוא כי התורה הצפינה כאן מידע חשוב. את המידע הזה נוכל לגלות על ידי השוואה בין שתי הפרש...
logo arc פרשת וירא - מברית לשבועה נפוץ

שבועת אברהם לאבימלך גרמה לעיכוב בני ישראל במדבר, במקום להיכנס מיידית לארץ ישראל. העיכוב הוביל לחטא עגל הזהב, שבעטיו ...
פרשת לך לך - קום התהלך בארץ פרשת לך לך - קום התהלך בארץ נפוץ

האם לאברהם אבינו, בחיר ה', שקיבל כל כך הרבה מתנות והבטחות מאת ה', לא היה על מה להודות? השאלה הזאת תוביל אותנו להעמקה בה...
פרשת נח - גאולת האדמה פרשת נח - גאולת האדמה נפוץ

נח שהוא איש האדמה, קובע את עצמו במקום אחד ונוטע בו כרם ענבים. נח מקווה, שהיין שיפיק מן הכרם, ישמש קרבן לה' כנסך על גבי ה...
logo arc פרשת בראשית - שילוח וגירוש נפוץ

כישלונו של אדם הראשון במילוי המצווה האחת והיחידה שהיה עליו לבצע, הוביל אותו חוץ לגן עדן. גם קין, בנו של אדם הראשון, שה...
פרשת וילך - הסתר פנים פרשת וילך - הסתר פנים נפוץ

מהו העונש הצפוי על הפרת הברית? ה' מודיע שהוא רק מסתיר את פניו, אולם אין מצידו הפרת הברית. במילים אחרות, למרות שעם ישרא...