logo arc

מספרים על הרב נריה נפוץ

הרב משה צבי נריה "אבי הכיפות הסרוגות" היה "רב" "מחנך" "ומנהיג רוחני".

הרב זכה ללמד מאות תלמידים בישיבת כפר הרואה, והיה לרב חלק גדול גם בהקמת הישיבה.

זכינו לערוך בישיבה שיחות טד - הרצאות של עד 20 ולספר קצת על דמותו של הרב.

חלק מהרמי"ם בישיבה הם תלמידו של הרב והם שיתפו אותנו ב סיפורים זכרונות ודברי הספד.

הרב אלון בן נתן ר"מ בישיבה [ומתלמידי הרב]:

 

הרב זוכר מיכאלי ר"מ בישיבה [ומתלמידי הרב]:

 

הרב חיים גרינשפן ר"מ בישיבה הגבוהה [ומתלמידי הרב]:

 

הרב יצחק סבתו - ראש הישיבה הגבוהה:

 

 

הוספת תגובה

קטגוריות

שיעורים אחרונים כללי

logo arc פרשת דברים - תוכחה טהורה נפוץ

"אֵלֶּה הַדְּבָרִים אֲשֶׁר דִּבֶּר מֹשֶׁה...". האם באמת רק את הדברים האלה אמר משה רבנו? היכן כל התורה כולה? מדוע נפסלו...
logo arc פרשת מסעי - צופן המסעות נפוץ

מי שרגיל בפסוקי התורה המתומצתים ורַבֵּי-המשמעות, מתקשה למצוא משמעות לפירוט מסעות בני ישראל במדבר. איזה ערך יש לדין ...
logo arc פרשת פנחס - פנחס הוא אליהו נפוץ

מה פירוש הדבר שפינחס הוא אליהו?על שאלה זו משיב המדרש בפרקי דרבי אליעזר: "היסב הקב"ה שמו של פינחס כשמו של אליהו מתושב...