logo arc

מספרים על הרב נריה נפוץ

הרב משה צבי נריה "אבי הכיפות הסרוגות" היה "רב" "מחנך" "ומנהיג רוחני".

הרב זכה ללמד מאות תלמידים בישיבת כפר הרואה, והיה לרב חלק גדול גם בהקמת הישיבה.

זכינו לערוך בישיבה שיחות טד - הרצאות של עד 20 ולספר קצת על דמותו של הרב.

חלק מהרמי"ם בישיבה הם תלמידו של הרב והם שיתפו אותנו ב סיפורים זכרונות ודברי הספד.

הרב אלון בן נתן ר"מ בישיבה [ומתלמידי הרב]:

 

הרב זוכר מיכאלי ר"מ בישיבה [ומתלמידי הרב]:

 

הרב חיים גרינשפן ר"מ בישיבה הגבוהה [ומתלמידי הרב]:

 

הרב יצחק סבתו - ראש הישיבה הגבוהה:

 

 

הוספת תגובה

קטגוריות

שיעורים אחרונים כללי

logo arc פרשת שמות - ביד תשלח חדש

מתווך דירות מנסה לעניין לקוח בדירת גג יוקרתית. המתווך פורס מפה לפני הלקוח ומתאר בפניו את מעלותיה של הדירה המוצעת וא...
logo arc פרשת ויגש - הכל צפוי והרשות נתונה נפוץ

לכאורה יש כאן סתירה גלויה בין הפִּסקה "הכול צפוי", שמשמעותה היא, שכל מה שמתרחש הוא תכנון אלוקי מלמעלה, לבין הפִּסקה "ו...
פרשת וישלח - אבן ישראל ובית ישראל פרשת וישלח - אבן ישראל ובית ישראל נפוץ

34 שנים עברו מאז התגלה חלום הסולם הנשגב ליעקב אבינו. הגיעה השעה לקיום נדרו ולבנות בית לעבודת ה' בבית אל "וַיַּצֵּב יַע...
פרשת ויצא - משאלת לב פרשת ויצא - משאלת לב נפוץ

האם אנחנו רשאים לבקש מאת ה' כל מה שלבנו חפץ ולא תֵחַשֵׁב פנייתנו אליו כחוצפה? ...
logo arc פרשת תולדות - הבורא והמשגיח נפוץ

logo arc חיי שרה - שליחות גורלית נפוץ

אם ראית פרשה שנאמרה ונשנית, אות הוא כי התורה הצפינה כאן מידע חשוב. את המידע הזה נוכל לגלות על ידי השוואה בין שתי הפרש...