logo arc

מתכוננים למעבר! נפוץ

בחודשים האחרונים ב"ה בישיבה אנחנו זוכים לתנופה משמעותית של בנייה ופיתוח

3 מבנים חדשים נבנים והולכים ב"ה. [פנימייה לישיבה התיכונית, פנימיה לישיבה הגבוהה, ומבנה חדש לישבג]

אנחנו עומדים בעיצומן של ההכנות לקראת מעבר הישיבה הגבוהה למבנה החדש שלה.

המבנה החדש יכלול בית מדרש וריהוט חדש! חדר אוכל [שישמש גם כאודיטורים לאירועים] רחב ומודרני.

ספרייה, כיתות לימוד, מבנה משרדים, וכן אגף - תורני מדעי מיוחד!

המעבר למבנה החדש זה ממש מבצע.. לדוג' העברת הספרים לספרייה החדש וכו'

אנו מתפללים לשמוע את קול התורה בוקע בעוצמה רבה מתוך המבנה החדש בעזרת ה!

 

לצפייה בגלריית תמונות מהבניין החדש: לחצו כאן

הוספת תגובה

קטגוריות

שיעורים אחרונים כללי

מקורות לשיעור מקראי קודש מקורות לשיעור מקראי קודש חדש

מקורות לשיעור שיימסר ע"י מרן ראש הישיבה בערב אבות ובנים (בזום) כולל שאלות מנחות הלימוד מוקדש לעילוי נשמתו של דוד וי...
logo arc 050 hagigah 26b נפוץ

logo arc 051 hagigah 27a נפוץ

logo arc 047 hagigah 25a נפוץ

logo arc 048 hagigah 25b נפוץ

logo arc 049 hagigah 26a נפוץ