logo arc

מתכוננים למעבר! נפוץ

בחודשים האחרונים ב"ה בישיבה אנחנו זוכים לתנופה משמעותית של בנייה ופיתוח

3 מבנים חדשים נבנים והולכים ב"ה. [פנימייה לישיבה התיכונית, פנימיה לישיבה הגבוהה, ומבנה חדש לישבג]

אנחנו עומדים בעיצומן של ההכנות לקראת מעבר הישיבה הגבוהה למבנה החדש שלה.

המבנה החדש יכלול בית מדרש וריהוט חדש! חדר אוכל [שישמש גם כאודיטורים לאירועים] רחב ומודרני.

ספרייה, כיתות לימוד, מבנה משרדים, וכן אגף - תורני מדעי מיוחד!

המעבר למבנה החדש זה ממש מבצע.. לדוג' העברת הספרים לספרייה החדש וכו'

אנו מתפללים לשמוע את קול התורה בוקע בעוצמה רבה מתוך המבנה החדש בעזרת ה!

 

לצפייה בגלריית תמונות מהבניין החדש: לחצו כאן

הוספת תגובה

קטגוריות

שיעורים אחרונים כללי

פרשת כי תצא - חוקי הטבע וחוקי התורה פרשת כי תצא - חוקי הטבע וחוקי התורה חדש

כל אדם המוחזק בחפץ מסוים, אנו מניחים כי הוא בעליו. כדי לשנות את מעמד החפץ צריך הוכחות חותכות. הכלל הזה מורחב גם למערכ...
logo arc פרשת כי תבוא - עם קדוש חדש

תהליך יצירתו וגיבושו של עם ישראל, ארוך ומפותל. ראשיתו בהתגלות ה' לאברהם אבינו, המשכו במעמד הר סיני, וסופו ערב הכניסה ...
logo arc פרשת שופטים - תמים תהיה נפוץ

ההיסחפות אחרי מגידי עתידות למיניהם, עלולה לגרום חורבן והרס ליחיד ולאומה לא פחות מן ההישענות על פסילי עץ ואבן. התור...
פרשת ואתחנן - כח ברוח השם פרשת ואתחנן - כח ברוח השם נפוץ

המשולש הזה של תורה, תפילה ונבואה, הוא משולש שווה שוקיים. שתי צלעות המשולש הם תורה ותפילה. התורה היא דרך ה' המכַוונת א...
פרשת עקב - המבחן באמוני פרשת עקב - המבחן באמוני נפוץ

לשם מה צריך ה' לנסות אדם בודד או עם שלם, הרי הוא מכיר את היכולת הפוטנציאלית עד תומה? מכאן שמטרת הניסיון והמבחן איננה ...
פרשת ראה - צדק ומשפט חסד ורחמים פרשת ראה - צדק ומשפט חסד ורחמים נפוץ

עלינו להתעמק יותר בהגדרת מידת הרחמים. מטבע הדברים, רחמים מהווים גם ביטוי לחולשה אנושית. קיים בנו קושי רגשי רב לראות...