logo arc

שבת חברון בישיבה הגבוהה! נפוץ

שבת אחים גם יחד! מתחברים לאבות!

מעל ל250 תלמידים, אברכים ומשפחותיהם מהישיבה הגבוהה 'מאור טוביה' שבמצפה יריחו, קיימו בשבת האחרונה שבת קהילה מיוחדת בעיר האבות חברון.


את השבת ליווה ראש הישיבה הגבוהה הרב יצחק סבתו שליט"א בשיחות ובדברי תורה מתורת אבותינו.


במהלך השבת נפגשו התלמידים עם הרב דוד פוטש,  ושמעו מפיו שיחה מרתקת.

נערך סיור מרתק עם ההסטוריון ותושב עיר האבות גרשון בר כוכבא בעקבות שדרה המכפלה ועל מאחורי הקלעים וההסטוריה של המערה.

השבת נערכת כמסורת קבועה של הישיבה הגבוהה, בה בכל שנה מגיעה הישיבה לשבת מרתקת ומיוחדת בעיר חברון.

לאחר השבת חזרו התלמידים עם כוחות מחודשים לקראת סיום זמן הקיץ.

הוספת תגובה

קטגוריות

שיעורים אחרונים כללי

מקורות לשיעור מקראי קודש מקורות לשיעור מקראי קודש חדש

מקורות לשיעור שיימסר ע"י מרן ראש הישיבה בערב אבות ובנים (בזום) כולל שאלות מנחות הלימוד מוקדש לעילוי נשמתו של דוד וי...
logo arc 050 hagigah 26b נפוץ

logo arc 051 hagigah 27a נפוץ

logo arc 047 hagigah 25a נפוץ

logo arc 048 hagigah 25b נפוץ

logo arc 049 hagigah 26a נפוץ