logo arc

ערב העצמה ושליחות נפוץ

הערב התקיים בנוכחות מרן ראש הישיבה הרב שבתי סבתו, ראש הישיבה הגבוהה הרב יצחק סבתו, יור ומייסד רשת שעלים הרב ניסמי, יור ראש יהודי ישראל זעירא, חברי הגרעינים התורנים של הישיבה מכל רחבי הארץ!!! (רמת השרון, נתניה, קריית אונו, כפר יונה, וגבעתיים) וכמובן החברים היוצאים לשליחות ומשפחתם.

ברוך ה אנו זוכרים כהמשך לצמיחת הישיבה לשלוח את מיטב תלמידנו ומשפחותיהם היקרות לפעול למען עם ישראל בכל רחבי הארץ!
נברך אותם שיראו ברכה במעשי ידיהם!

הוספת תגובה

קטגוריות

שיעורים אחרונים כללי

מקורות לשיעור מקראי קודש מקורות לשיעור מקראי קודש חדש

מקורות לשיעור שיימסר ע"י מרן ראש הישיבה בערב אבות ובנים (בזום) כולל שאלות מנחות הלימוד מוקדש לעילוי נשמתו של דוד וי...
logo arc 050 hagigah 26b נפוץ

logo arc 051 hagigah 27a נפוץ

logo arc 047 hagigah 25a נפוץ

logo arc 048 hagigah 25b נפוץ

logo arc 049 hagigah 26a נפוץ